• Informacje na temat:

  victoria kghm

Artykuły na temat: victoria kghm
 • Stabilny poziom produkcji górniczej, wzrost produkcji hutniczej i utrzymanie dyscypliny kosztowej to główne czynniki charakteryzujące osiągnięcia Grupy KGHM w 2014 roku. Był to kolejny rok postępu w obszarach produkcyjnych, rozwoju bazy zasobowej oraz zabezpieczenia finansowania. Mimo wielu wyzwań spowodowanych turbulencjami na rynkach metali, zakładane wcześniej cele zostały zrealizowane.

 • KGHM zakłada poprawę na rynku miedzi, chce lekko zwiększyć produkcję w Sierra Gorda

  - KGHM liczy na poprawę koniunktury na rynku miedzi do 2021 r.; chce utrzymać obecny poziom produkcji metalu w grupie, zwiększając jednocześnie nieco produkcję w Chile - mówi prezes KGHM Radosław Domagalski-Łabędzki. Zarząd spółki planuje przegląd aktywów w Ameryce Północnej.

 • Wyniki Grupy KGHM po pierwszym półroczu 2015 roku

  Miliardowe wyniki Grupie Kapitałowej KGHM zostały osiągnięte przy spadających cenach miedzi i srebra, stabilnej produkcji i utrzymaniu dyscypliny kosztowej.

 • Skarb Państwa chce zmian w radzie nadzorczej KGHM

  Skarb Państwa zażądał umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź, zwołanego na 15 marca br., dodatkowego punktu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej spółki - poinformował KGHM w czwartkowym komunikacie.

 • Analitycy DM PKO BP, w raporcie z 31 marca, obniżyli rekomendację dla KGHM do "sprzedaj" z "trzymaj", a cenę docelową jednej akcji spółki do 68 zł z 80 zł.

 • Prezes KGHM: Kombinat powinien kupić do 2020 r. podobnej klasy aktywo jak Sierra Gorda

  - KGHM powinien w perspektywie do 2020 roku kupić podobnej klasy aktywo jak Sierra Gorda w Chile - uważa prezes KGHM Herbert Wirth. Dodał jednak, że nie są prowadzone żadne rozmowy.

 • Herbert Wirth odwołany z funkcji prezesa KGHM. Nowym prezesem Krzysztof Skóra

  Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź odwołała prezesa KGHM Herberta Wirtha i powołała na to stanowisko Krzysztofa Skórę - poinformowała spółka w komunikacie.

 • Wynik KGHM nieco niższy od oczekiwań

  Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w trzecim kwartale 2017 roku 1,414 mld zł wobec 1,089 mld zł przed rokiem. Wynik okazał się 3 proc. niższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 1,457 mld zł. Przychody grupy wyniosły 4,774 mld zł wobec 4,685 mld zł przed rokiem. Średnia prognoz analityków wynosiła 5,262 mld zł.

 • Analitycy DM PKO BP, w raporcie z 30 marca, obniżyli cenę docelową akcji KGHM do 136 zł ze 151 zł podtrzymując rekomendację "kupuj". KGHM do 2020 r. zwiększy produkcję miedzi ekwiwalentnej o ponad 50% dzięki inwestycjom (28 mld PLN) w atrakcyjne projekty. Przy bieżących cenach metali spółka ma potencjał do łączenia mocnego wzrostu z wypłatą dywidendy średnio na poziomie 3,5% - dług netto/EBITDA

 • Wynik KGHM okazał się o 8 proc. niższy od konsensusu

  Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w trzecim kwartale 2018 roku 1,225 mld zł wobec 1,414 mld zł przed rokiem - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu kwartalnego. Wynik okazał się o 8 proc. niższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 1,332 mld zł.