• Informacje na temat:

  vies vat

Artykuły na temat: vies vat
 • "Zerowy" VAT ze sprzedaży na rzecz unijnego kontrahenta

  Rozliczenie sprzedaży w obrębie Unii Europejskiej rządzi się własnymi prawami. Jednym z nich jest brak naliczania VAT-u z zachowaniem prawa do jego odliczenia, czyli w skrócie WDT.

 • Informacje SCAC - źródło przewlekłych kontroli VAT i jak sobie z tym radzić

  Kontrole podatkowe, zwłaszcza te związane z dodatkową weryfikacją zwrotu podatku VAT, mają to do siebie, że są nieustannie przedłużane. Powody ku temu są różne. Przegląd czynności podejmowanych przez organy podatkowe prowadzi jednak do wniosku, iż ich kontrole najczęściej są wywołane uporczywym składaniem przez te organy powtarzających się zapytań do administracji podatkowych innych państw

 • Które faktury nie dają prawa do odliczenia VAT naliczonego?

  Czynni podatnicy VAT dokonujący zakupów towarów czy usług na potrzeby prowadzonej działalności opodatkowanej VAT, mogą zasadniczo skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego od tych zakupów(...) fakturą, odliczenie VAT nie jest możliwe.

 • W ostatnich latach polskie organy podatkowe przeprowadzają zmasowany atak na przedsiębiorców będących podatnikami VAT. Skrupulatnie sprawdzane są transakcje przeprowadzane we wszystkich możliwych dziedzinach działalności gospodarczej. Postępowania kontrolne trwają długo i są bardzo wnikliwe. Nierzadko zdarza się, że przedsiębiorca zostaje oskarżony o wyłudzenie podatku VAT. Jedna kontrola może

 • Kontrole podatkowe, zwłaszcza te związane z dodatkową weryfikacją zwrotu podatku VAT, mają to do siebie, że są nieustannie przedłużane. Powody ku temu są różne. Przegląd czynności podejmowanych przez organy podatkowe prowadzi jednak do wniosku, iż ich kontrole najczęściej są wywołane uporczywym składaniem przez te organy powtarzających się zapytań do administracji podatkowych innych państw

 • Podanie ważnego i prawidłowego numeru identyfikacyjnego VAT UE kontrahenta, jest jednym z warunków zastosowania stawki 0% dla realizowanej przez podatnika transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT).

 • Ministerstwo Finansów na swojej witrynie internetowej informuje, że proces rejestracji podatników dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego przebiega zgodnie z planem.

 • Jak sprawdzić numer VAT kontrahenta?

  "Od 1 maja 2004 r. należy zwrócić szczególną uwagę na numery identyfikacyjne VAT swoich kontrahentów. Bowiem posługiwanie się prawidłowym i ważnym numerem VAT odbiorcy towarów jest jednym z warunków zastosowania 0% stawki VAT na dostawy towarów do Unii europejskiej"- radzi Adam Dmochowski, ekspert publikacji "Zarządzanie działem sprzedaży".

 • VAT czy nie VAT?

  Przepisy Dyrektyw Unii Europejskiej stanowią o podatku od wartości dodanej (VAT). Polskie przepisy, zarówno na gruncie nowej jak i starej ustawy regulują opodatkowanie podatkiem o charakterze podatku wartości dodanej, jednakże nadając mu nazwę podatku od towarów i usług (PTU).

 • W momentem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej znacznie wzrosła liczba zawieranych przez polskich przedsiębiorców transakcji z podmiotami gospodarczymi z innych krajów członkowskich. Swoboda przepływu towarów jest jednym z elementów polityki Unii prowadzonej w celu ustanowienia rynku wewnętrznego.