• Informacje na temat:

  volkswagen bank direct

Artykuły na temat: volkswagen bank direct
 • Z dniem 9.12.2002 Volkswagen Bank direct zmienia oprocentowanie rachunków dla osób prywatnych i przedsiębiorców oraz oprocentowanie limitu kredytowego w Koncie e-direct dla osób prywatnych.

 • Z dniem 7.01.2003 Volkswagen Bank direct zmienia oprocentowanie lokat i rachunków dla osób prywatnych i przedsiębiorców oraz oprocentowanie limitu kredytowego w Koncie e-direct dla osób prywatnych. Poniżej znajduje się aktualne oprocentowanie produktów Volkswagen Bank direct.

 • W dniu 5 września br. Volkswagen Bank direct wprowadził nowe rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo klientów korzystających z TELEdirect - systemu telefonicznej obsługi klienta.

 • Volkswagen Bank direct poinformował o wprowadzeniu nowych stawek procentowych dla konta plus, biznes plus oraz lokat terminowych.

 • Od 15.05.2002 Volkswagen Bank direct zmienił oprocentowanie lokat terminowych dla osób prywatnych i przedsiębiorców.

 • 26 marca br. SEB TFI S.A. rozpoczęło sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy za pośrednictwem platformy internetowej Volkswagen Bank direct. Rozszerzenie oferty VW Banku związane jest ze wzrastającym zainteresowaniem klientów dywersyfikacją portfela inwestycyjnego.

 • Z dniem 3.02.2003 Volkswagen Bank direct zmienia oprocentowanie lokat i rachunków dla osób prywatnych i przedsiębiorców oraz oprocentowanie limitu kredytowego w Koncie e-direct dla osób prywatnych.

 • Od 6 grudnia 2001 r. Volkswagen Bank direct zmieni oprocentowanie rachunku dla przedsiębiorców Plus Konto Biznes.

 • W związku ze zmianą rynkowych stóp procentowych z dniem 03.08.2003 Volkswagen Bank direct ponownie podwyższa oprocentowanie lokat dla Klientów indywidualnych.

 • Działający w sektorze "bankowości wirtualnej" Volkswagen Bank direct od 26 marca br. rozszerzył ofertę o dwa nowe produkty. Klientom instytucjonalnym Bank zaproponował nowoczesny system zarządzania rachunkiem - BIZNESbanking. Ponadto do oferty zostały wprowadzone fundusze inwestycyjne dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.