• Informacje na temat:

  vzm 1

Artykuły na temat: vzm 1
 • Wniosek o zwrot VAT składasz do urzędu skarbowego na specjalnym formularzu VZM-1. Dostaniesz go w dowolnym urzędzie, możesz go też pobrać np. ze strony internetowej swojej izby skarbowej i wydrukować. Wypełnij wniosek, zbierz załączniki Jeśli spełniasz wszystkie wymogi, pozostaje wypełnić formularz VZM-1 oraz zgromadzić niezbędne załączniki. Najtrudniejsze jest określenie, które materiały...

 • W dniu 23 kwietnia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 56, poz. 338).

 • Tak, można odzyskać podatek VAT wliczony w cenę. Musi Pani mieć faktury wystawione na materiały budowlane znajdujące się w specjalnym wykazie. Są na tej liście m.in.: okna, ale też płytki ceramiczne, drzwi. Z fakturami trzeba złożyć w urzędzie skarbowym wypełniony druk VZM-1. Maksymalny limit: ok. 14 tys. zł. Ustawa o zwrocie wy datków związanych...

 • 2011-15: Zmiany w podatkach

  Zamiast 1 proc. PIT na OPP - 4 proc. PIT i CIT na różne cele. Opodatkowanie dochodów biskupów. Ulga na zakup nieopodatkowanego komputera dla pracowników. Rzecznik Praw Podatników. Całkiem nowe ustawy o podatku dochodowym (łącznie PIT i CIT) oraz o podatku VAT. Zniesienie zwrotu VAT VZM z tytułu zakupu materiałów budowlanych na cele mieszkaniowe. Fiskus zapłaci 100 proc. za nasze kasy fiskalne

 • Tak, ale trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku (druk VZM-1) w urzędzie skarbowym. Zwrot VAT przy remoncie lub budowie domu czy mieszkania na dotychczasowych zasadach jest możliwy tylko wtedy, gdy materiały na ten cel zakupimy do końca tego roku. Odzyskać można do 14 tys. zł, gdy inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę i do 35 tys. zł, gdy jest ono konieczne. Do...

 • Podatnik, który po 1 maja 2004 r. nabył niektóre materiały w związku z budownictwem mieszkaniowym, na które zostały wystawione faktury VAT, ma prawo do zwrotu części podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów. Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym to deklaracja VZM-1. Aby wniosek był skuteczny, dołącza się do niego m.in. kserokopie faktur i tytułu

 • VZM-1) trzeba złożyć w urzędzie nie później niż do: 31 grudnia 2015 r. – dla faktur wystawionych od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r.; 31 grudnia 2016 r. – dla wystawionych od 1 stycznia 2008

 • Spadkobierca też ma prawo do zwrotu podatku

  Prawo do zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym może być skutecznie dochodzone przez spadkobiercę mieszkania.

 • ...wszystkie zakupione materiały należy mieć stosowną fakturę VAT. Aby starać się o zwrot podatku, należy złożyć wniosek w urzędzie skarbowym na wypełnionym druku VZM-1. Dodatkowo należy dołączyć wykaz faktur...

 • Budowa domu może być tańsza nawet o 35 tys. złotych

  Budowa domu czy generalny remont mieszkania mocno nadszarpują domowe budżety. W sukurs podatnikom idzie fiskus, który pozwala na zmniejszenie związanych z tym wydatków nawet o 35 tysięcy złotych.