• Informacje na temat:

  w jakiej wysokości jest świadczenie pielęgnacyjne

Artykuły na temat: w jakiej wysokości jest świadczenie pielęgnacyjne
 • ...świadczenie pielęgnacyjne (także z powodu opieki nad chorym lub niepełnosprawnym członkiem rodziny). Tego zasiłku nie dostanie również emeryt, rencista ani osoba, która sama jest niepełnosprawna w stopniu(...) otrzyma opiekun, który nigdy nie pracował. Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520 zł, jednak jego otrzymanie jest uzależnione od wysokości dochodów rodziny. Otóż dochód nie może przekroczyć 539 zł...

 • Rodziny z dziećmi mogą odczuć znaczną poprawę swojej sytuacji finansowej. Z dniem 1 kwietnia 2016 r. ruszył bowiem program "Rodzina 500+", a to i tak nie jedyne wsparcie, na jakie mogą obecnie liczyć. Wcześniej bowiem do dotychczas obowiązujących świadczeń rodzinnych dodano świadczenie rodzicielskie, natomiast osoby na zasiłku macierzyńskim, którego wysokość nie przekracza 1000 zł, uzyskały

 • ...środowiskowy. Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane co miesiąc w wysokości 208,67 zł Dostają je osoby, które mają prawo do emerytury lub renty i ukończyły 75 lat (nie muszą(...) decyzji o przyznaniu dodatku jest zaświadczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby je uzyskać, trzeba dostarczyć do swojego oddziału ZUS potwierdzenie stanu zdrowia (wydaje je lekarz...

 • Opiekunowie po orzeczeniu TK

  Wczoraj TK badał zgodność z konstytucją dwóch kryteriów przyznawania świadczeń - wieku pojawienia się niepełnosprawności i dochodowego obowiązującego przy specjalnym zasiłku opiekuńczym.

 • Moja mama zmarła trzy lata temu. Od tego czasu opiekuję się jej 89-letnią starszą siostrą, która jest niesprawna i porusza się na wózku inwalidzkim. Czy to prawda, że wejdą w życie takie zapisy, dzięki którym będę mogła otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne, jakie pobierała moja mama? Aldona, Zwierzyniec.

 • Uzyskanie bezpłatnej porady prawnej a podatek dochodowy od osób fizycznych

  Od 1 stycznia 2015 r. osoba, która uzyskała bezpłatną poradę prawną, jest zwolniona od podatku dochodowego, jeżeli pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny. Jednak nie wszystkie(...) stowarzyszenie? Czy zasiłek pielęgnacyjny otrzymywany z MOPS można uznać za świadczenie z pomocy społecznej?

 • ...i mają emeryturę, która nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, mają prawo do zasiłku przedemerytalnego lub do świadczenia przedemerytalnego, pobierają świadczenie pielęgnacyjne lub rentę(...) za psa – często osoby powyżej 65 lat, które prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe, są z nich w ogólne zwolnione. Dla zmotoryzowanych niepełnosprawnych cenna jest możliwość bezpłatnego parkowania...

 • W marcu z powodu deflacji emerytury i renty wzrosły o 0,24 proc. Emeryci mogą też liczyć na jednorazowe dodatki

  Deflacja w polskiej gospodarce związana jest przede wszystkim z utrzymującym się spadkiem cen na rynkach surowców, które są na poziomie najniższym od 2008 r. To sprawia, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług spadł w ubiegłym roku o 0,9 proc. Deflacja wpłynęła na waloryzację emerytur - od marca świadczenia wzrosły o 0,2 proc. Wyższa jest również kwota bazowa, na podstawie której obliczane

 • Pracownik i pracodawca oraz członkowie ich rodziny, udając się do lekarza, uzyskują status pacjenta i powinni wiedzieć, jakie mają w związku z tym prawa. Z drugiej strony, pracownicy ochrony zdrowia mają obowiązek przestrzegania praw pacjenta, który jest nierozłącznie związany z wykonywaniem zawodu medycznego.

 • Świadczenia dla pracowników z tytułu wypadku przy pracy

  Ubezpieczony będący pracownikiem podlega z mocy prawa ubezpieczeniu wypadkowemu, które jest częścią systemu ubezpieczeń społecznych. Fundusz wypadkowy, bo o nim mowa, przewiduje wypłatę różnych świadczeń, poczynając od tych o charakterze krótkoterminowym, poprzez wypłacane jednorazowo, aż do należności powtarzających się, mających specyfikę emerytalno-rentową. W zasadzie każde ze świadczeń jest