• Informacje na temat:

  waloryzacja emerytur 2010

Artykuły na temat: waloryzacja emerytur 2010
 • Waloryzacja procentowa oznacza, że przy obliczaniu podwyżek pomnożono dotychczasowe kwoty emerytur i rent brutto przez nowy wskaźnik...

 • Główny ekonomista ZUS: Emerytura obywatelska? To będzie skok na kasę z budżetu państwa

  Im więcej osób będzie miało wizję niskich świadczeń, tym więcej będzie zainteresowanych rozmontowaniem systemu ubezpieczeniowego. Dla zwolenników emerytury obywatelskiej to jest szansa na skok na kasę z budżetu państwa, czytaj - z kieszeni pozostałych obywateli - mówi w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" Paweł Wojciechowski, główny ekonomista ZUS, b. minister finansów i podsekretarz stanu

 • Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent będzie dokonana w podobny sposób jak w roku ubiegłym. Emerytury i renty wzrosną o średnioroczny wskaźnik inflacji i 20 proc. realnego wzrostu płac.

 • Jednorazowy zasiłek dla emerytów i rencistów wyniesie od 100 do 350 złotych

  W przyszłym roku emeryci i renciści otrzymujący najniższe świadczenia dostaną od 100 do 350 złotych jednorazowego zasiłku.

 • Kopcińska: W przyszłym roku fundusz wynagrodzeń dla samej budżetówki wzrośnie o ok. 2,4 mld zł

  ...budżetowej wzrosły trzykrotnie szybciej niż w latach 2010-2015. W przypadku osób, które nie są objęte tzw. mnożnikowym systemem wynagrodzeń (głównie pracownicy zatrudnieni na tzw. stanowiskach(...), natomiast kwota bazowa pozostawała bez zmian. Minister dodała, że w 2019 r. blisko 7 mld zł ma trafić na waloryzację emerytur i rent.

 • FOR: Przez niższy wiek emerytalny coraz więcej osób będzie otrzymywać minimalne świadczenia

  Obniżenie wieku emerytalnego, zaniżanie przewidywanej długości trwania życia czy zbyt hojnie przyznawane renty wdowom przyczyniają się do problemów w obecnym systemie emerytalnym - ocenia Aleksander Łaszek, główny ekonomista Fundacji FOR. Niski wiek emerytalny i wciąż mała aktywność zawodowa kobiet oznaczają, że nawet 40 proc. z nich będzie w przyszłości otrzymywało minimalną emeryturę. Ekspert

 • Problematykę renty rodzinnej reguluje przede wszystkim ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz.U. 2004 r. Nr 39 poz. 353), zwana(...) świadczeń oraz zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty świadczeń. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty...

 • Rekomendacje Tuska, czyli co czeka przyszłego seniora

  Wpływ na emerytury nieznaczny. Na gospodarkę dyskusyjny, na finanse publiczne korzystny. Tak ekonomiści oceniają trzy warianty zmian w OFE zaprezentowane wczoraj przez rząd.

 • Ostateczne rozwiązanie kwestii OFE

  Po niemal 20 latach funkcjonowania otwarte fundusze emerytalne znikną z rynku. Niewiele stracą na tym instytucje finansowe, które są właścicielami zarządzających OFE powszechnych towarzystw emerytalnych. Zaś ubezpieczeni, których oszczędności zgromadzone są w funduszach, zdecydowanie zyskają.

 • Po wygranych wyborach w 2010 r. premier V. Orban zakwestionował dotychczasowy model społeczno-ekonomiczny Węgier, w którym centralne miejsce zajmował demokratyczny system sprawowania władzy politycznej oraz gospodarka wolnorynkowa z dominującą rolą własności prywatnej. W 2014 r. stwierdził wprost, że wzorcowymi modelami do naśladowania dla Węgier są Rosja, Turcja czy Chiny, czyli kraje