• Informacje na temat:

  waloryzacja rent i emerytur 2010

Artykuły na temat: waloryzacja rent i emerytur 2010
 • Waloryzacja procentowa oznacza, że przy obliczaniu podwyżek pomnożono dotychczasowe kwoty emerytur i rent brutto przez nowy wskaźnik...

 • Jednorazowy zasiłek dla emerytów i rencistów wyniesie od 100 do 350 złotych

  W przyszłym roku emeryci i renciści otrzymujący najniższe świadczenia dostaną od 100 do 350 złotych jednorazowego zasiłku.

 • Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent będzie dokonana w podobny sposób jak w roku ubiegłym. Emerytury i renty wzrosną o średnioroczny wskaźnik inflacji i 20 proc. realnego wzrostu płac.

 • Budżet na 2015: Czy nowy rząd rozluźni politykę fiskalną?

  Z powodu zmiany rządu istnieje ryzyko, że projekt przyszłorocznego budżetu trafi do prac parlamentarnych z pewnym opóźnieniem - powiedział w tym tygodniu minister finansów Mateusz Szczurek.

 • Jeżeli umiera pracujący współmałżonek lub rodzic, nie pozostaje to bez istotnego wpływu na sytuację materialną pozostałych przy życiu członków rodziny. Świadczeniem z ubezpieczenia społecznego, którego celem jest zabezpieczenie materialne uprawnionych członków rodziny po zmarłym pracowniku, jest renta rodzinna.

 • Po wygranych wyborach w 2010 r. premier V. Orban zakwestionował dotychczasowy model społeczno-ekonomiczny Węgier, w którym centralne miejsce zajmował demokratyczny system sprawowania władzy politycznej oraz gospodarka wolnorynkowa z dominującą rolą własności prywatnej. W 2014 r. stwierdził wprost, że wzorcowymi modelami do naśladowania dla Węgier są Rosja, Turcja czy Chiny, czyli kraje

 • Rząd nie przekaże wsparcia dla biopaliw

  W 2015 r. Ministerstwo Finansów chce zawiesić przeznaczanie 1,5 proc. wpływów z akcyzy od paliw na wsparcie biopaliw - taką zmianę przewiduje ustawa okołobudżetowa, nad którą pracuje Sejm. Przemysł związany z ich wytwarzaniem bezpośrednio daje pracę 6 tys. osób, a na potrzeby biopaliw rzepak i kukurydzę uprawa nawet kilkadziesiąt tysięcy rolników. Jednak z uwagi na niewielkie wsparcie polska branża biopaliw przegrywa z zagranicznymi rywalami.

 • W ostatnim czasie bardzo szybko rosnące zadłużenie państwa ponownie stało się przedmiotem debaty publicznej. Jednak debata skupia się tylko na jawnym długu publicznym, tymczasem nie można zapominać o ukrytym długu publicznym, czyli zobowiązaniach emerytalnych. Już dziś ich wartość jest ponad 3-krotnie wyższa od jawnego długu publicznego. Każdy rząd ma pokusę by zadłużać się, wydając dzisiaj i licząc, że negatywne konsekwencje rosnącego długu ujawnią się już nie za jego kadencji.

 • Jaka waloryzacja rent i emerytur?

  Projekt waloryzacji rent i emerytur na 2010 r., który przyjął we wtorek rząd jest jedynie propozycją dla Komisji Trójstronnej - powiedziała PAP minister pracy Jolanta Fedak. Po środowym posiedzeniu Komisji Trójstronnej wiceszefowa OPZZ Wiesława Taranowska zarzuciła rządowi, że nie skonsultował tego projektu z partnerami społecznymi.

 • Posłowie zdecydowali, że emerytury i renty będą rosły wówczas, gdy skumulowana inflacja sięgnie 5%. Waloryzacja świadczeń następować ma nie rzadziej niż co trzy lata. Nowe zasady mają zacząć obowiązywać od przyszłego roku.