• Informacje na temat:

    warunki emerytury pomostowej dla konduktora

Artykuły na temat: warunki emerytury pomostowej dla konduktora
  • Senacka Komisja Gospodarki rozpoczyna w czwartek prace nad ustawą o emeryturach pomostowych. W konsekwencji rozwiązań przyjętych przez Sejm, po 1 stycznia 2009 r. na wcześniejszą emeryturę mogłoby przejść czterokrotnie mniej osób niż obecnie, a w 2020 r. uprawnienie to wygasłoby całkowicie.

  • Osoba, która ubiega się o rekompensatę z tytułu pracy w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze, powinna do wniosku o emeryturę dołączyć świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające wykonywanie takiej pracy - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  • Kto od stycznia straci najwięcej?

    Jeśli w życie wejdzie ustawa o emeryturach pomostowych w obecnym kształcie, będziemy skarżyć ją do sądów polskich i europejskich - deklarują związkowcy, reprezentujący kolejarzy i nauczycieli. Nauczyciele i kolejarze to - poza dziennikarzami - dwie grupy zawodowe, które na przepisach uprawniających do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, mających wejść w życie od 1 stycznia 2009 r., stracą najwięcej.