• Informacje na temat:

  warunki zabudowy

Artykuły na temat: warunki zabudowy
 • ...zgłoszenia w starostwie. Pod jednym warunkiem: że planują Państwo tylko wymianę stolarki (ramy mogą być plastikowe), bez zmiany kształtu czy wielkości otworów okiennych. Jeśli jednak chcecie zmienić...

 • Jakie zmiany w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy wprowadzi nowa "ustawa inwestycyjna"? Co to w praktyce oznaczać będzie dla inwestorów?

 • ...o warunkach zabudowy, ale w ewidencji gruntów nadal widniały jako użytki rolne. Gdy jedną z tych działek (z warunkami zabudowy) rolnik sprzedał, fiskus upomniał się o zapłatę podatku z tego tytułu. Sprawa...

 • W jakich okolicznościach urzędnik może odmówić wydania warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego? Jakie kroki powinien podjąć inwestor, który uzyskał decyzję obejmującą jedynie połowę jego zamierzenia budowlanego?

 • Nowe przepisy dla działkowców i rolników

  Czy trzeba będzie likwidować altanki w ogródkach pracowniczych? Jakie warunki trzeba będzie spełnić, by kupić ziemię rolną? Piotr Dąbrowski, adwokat rozwiewa wątpliwości i przedstawia ważne zmiany w prawie.

 • Decyzja o warunkach zabudowy - kiedy możemy liczyć się z odmową jej wydania?

  Kiedy możemy otrzymać odmowę dla ustalenia warunków zabudowy? Na jakie aspekty zwracają uwagę organy samorządowe przy wydawaniu takiej decyzji?

 • Mam ładną działkę i chciałabym wybudować na niej altanę, a w przyszłości wykupić ten teren. Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę? Altana musi spełniać jakieś warunki? Zanim zacznę inwestować, chyba powinnam się dowiedzieć też, czy działki nie będą likwidowane. Chciałabym zostawić ją dzieciom. Mirosława, 54 lata, Wrocław...

 • Na wniosek inwestora organ gminy wydaje decyzję ustalającą warunki zabudowy dla pewnej działki. Inwestor otrzymuje informację, że wydana decyzja doprowadziła do wzrostu wartości działki, a więc w przypadku jej zbycia musi uregulować należną gminie z tego tytułu opłatę planistyczną. Czy takie żądania gminy są zgodne z prawem?

 • ..., czy stara się o tzw. warunki zabudowy, które wydaje wójt (burmistrz lub prezydent miasta), czy też o pozwolenie na budowę, wydawane przez starostę (lub prezydenta miasta na prawach powiatu). Jeśli okaże się, że chodzi o warunki zabudowy, będzie łatwiej, bo stronami są tu z reguły wszyscy właściciele oraz użytkownicy wieczyści działek graniczących z nieruchomością inwestora. Mając ten status, będą...

 • Decyzja o warunkach zabudowy

  Decyzja o warunkach zabudowy, potocznie zwana "wuzetką" (wz), jest niezbędna do ustalenia warunków sposobu zagospodarowania danego terenu. Zastępuje ona plan zagospodarowania przestrzennego tam, gdzie taki plan nie został uchwalony lub przestał obowiązywać. Decyzję o warunkach zabudowy można otrzymać nawet nie będąc właścicielem danej nieruchomości. Wydanie decyzji dla celów budownictwa