• Informacje na temat:

  wierzytelność

Artykuły na temat: wierzytelność
 • Każda nasza niespłacana wierzytelność (czyli...

 • BEST, jedna z wiodących firm na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, rozpoczyna kolejną ofertę publiczną obligacji oferowanych w ramach programu o łącznej wartości do 300 mln zł.

 • ...swoją wierzytelność, czyli podać, jaka jest, z czego pochodzi itd. Najlepszym dowodem będzie orzeczenie sądu, w którym wygrał Pan sprawę o zaległe wynagrodzenie.

 • Trudną wierzytelność czasem warto sprzedać

  Przepisy Kodeksu cywilnego zezwalają na zbywanie wierzytelności bez zgody dłużnika - należy go jedynie o tym powiadomić. Jeżeli zatem egzekwowanie długu napotyka na trudności, jego sprzedaż może być dobrym rozwiązaniem. Zwłaszcza że zachęcają do tego przepisy podatkowe.

 • Proszę sprawdzić dokładnie, kiedy wypadał termin płatności. Jeśli w 2007 r., to wierzytelność przedawniła się, bo minęło 5 lat (po takim czasie przedawnia się abonament RTV). Okres przedawnienia biegł bowiem od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2012 r. (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym był termin płatności). Art. 70 § 1 ordynacji podatkowej.

 • Podatkowe rozliczenia firmowych wierzytelności

  Bezproblemowa współpraca z kontrahentami, zwłaszcza w kwestiach regulowania przez nich zapłaty za towary i usługi, jest sytuacją komfortową. Dla wielu przedsiębiorców nie jest ona jednak codziennością. Coraz częściej dochodzi bowiem do sytuacji, w których kontrahenci nie spłacają swoich zobowiązań przez co powstają z tego tytułu wierzytelności.

 • Czy w razie upadłości biura podróży mam gwarancję powrotu do kraju i szansę na odszkodowanie?

  ...braku pełnego odszkodowania szansa na odzyskanie pieniędzy nadal istnieje. Turysta jest bowiem wierzycielem pechowego biura podróży, więc może zgłosić swoją wierzytelność i uczestniczyć w postępowaniu...

 • Dochodzenie wierzytelności od kontrahentów dłużnika

  Podstawowym ryzykiem związanym z udzielaniem kredytu kupieckiego, czyli sprzedaży z odroczonym terminem płatności, jest możliwość braku otrzymania zapłaty za zbywany towar czy świadczoną usługę. Niestety, w obrocie gospodarczym funkcjonują także podmioty, które już na etapie zawarcia umowy nie zamierzają jej wykonać. Sposobem na uzyskanie od nich należności może być dochodzenie wierzytelności od ich kontrahentów.

 • ...jego wypełnienia przez wpisanie w nim daty spłaty i kwoty, na którą opiewa zabezpieczona wierzytelność. Dokument taki nazywany jest deklaracją wekslową lub porozumieniem wekslowym i powinien być...

 • Na sprzedaż trafia coraz więcej długów. Firmy windykacyjne kupują pierwsze portfele hipoteczne

  Perspektywy dla firm windykacyjnych są bardzo dobre. W najbliższych latach przy możliwym wzroście stóp procentowych raty kredytobiorców wzrosną, a część z nich nie będzie w stanie spłacać wyższych zobowiązań. Mogą one trafić do firm zarządzających wierzytelnościami. Według ostatniego raportu NBP o stanie rynku mieszkaniowego, zagrożone długi stanowią już ponad 10 mld zł.