• Informacje na temat:

  właściwość sądu

Artykuły na temat: właściwość sądu
 • ...z 13.7.2012 r., sygn. III UZP 2/2012). Z uwagi na powyższe, w projekcie nowelizacji założono, że właściwość miejscową sądu w sprawach związanych z okresami ubezpieczenia w innych państwach będzie(...) kończyłyby się sprawy przeciwko ZUS toczące się wskutek odwołania pracodawcy. Zmiana sądu właściwego dla zagranicznych okresów ubezpieczenia W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych funkcjonują pewne...

 • Prawnicy śmieją się, że obecna władza zrobiła coś, co nie udało się poprzednikom: zachęciła biznes do arbitrażu. Już mało kto chce poddać się pod osąd rodzimego wymiaru sprawiedliwości.

 • ...wytaczamy sprawę). Jest to tzw. właściwość ogólna sądu. Ale w przypadku konfliktu między konsumentem a przedsiębiorcą, konsument może skorzystać z tzw. właściwości naprzemiennej sądów. Ma przywilej wyboru miejsca, w którym będzie toczyć się sprawa. Może więc zwrócić się do sądu w miejscu wykonania umowy, czyli najczęściej w swoim miejscu zamieszkania. Wpis do rejestru klauzul niedozwolonych nr...

 • Raport bieżący nr 10/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A....

 • Wszystko o abonamencie medycznym

  ...). Ponadto w umowie reguluje się kwestie standardowe, m.in. czas jej obowiązywania, zasady jej rozwiązania (przyczyny, termin wypowiedzenia), właściwość miejscową sądu w sprawach spornych i odwołanie do...

 • Co warto wiedzieć składając pozew o zapłatę?

  Podmioty, które nie zajmują się na co dzień dochodzeniem należności i występowaniem przed sądem, w tym także przedsiębiorcy, składając pozew do sądu często pomijają w nim niezbędne elementy, a pozew obarczony jest tzw. brakami formalnymi. Z tego powodu warto dostosować wykorzystywane wzory pozwów do obowiązujących obecnie wymagań formalnych, co znacznie przyspieszy i ułatwi postępowanie.

 • Windykacja prowadzona przez spółkę cywilną

  Wspólnicy spółek cywilnych, jak i inni uczestnicy obrotu gospodarczego, bywają zmuszeni dochodzić swych praw na drodze sądowej. Szczególny charakter spółki cywilnej powoduje, że jej wspólnicy w sposób odrębny są traktowani w toku procesów cywilnych. Dotyczy to między innymi sposobu reprezentowania przed sądem.

 • Ziobro: Przygotujemy projekt ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

  Nałożenie kary do 30 mln zł na firmy za przestępstwa i powodowanie szkód przewiduje przygotowywany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Według szefa resortu, w szczególnych przypadkach, kary mogłyby sięgać 50 mln zł. zapowiedział w piątek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

 • Praktyczne problemy dotyczące umów zlecenia i o dzieło

  Umowy zlecenia i umowy o dzieło często stosowane są do zamaskowania faktycznego stosunku pracy, chociaż z założenia mają one zupełnie inny charakter. Nieprawidłowe dopasowanie jednej z tych umów do konkretnej sytuacji powoduje wiele problemów praktycznych, podobnie jak odróżnienie dzieła od zlecenia. Warto spojrzeć na przepisy dotyczące obu umów od strony praktycznej.

 • Kruszmy opór korporacji

  Jeśli firmy działałyby jak nasz wymiar sprawiedliwości, dawno by zbankrutowały. Dlatego musimy usprawnić system prawny - przekonuje Leszek Balcerowicz. Z Leszkiem Balcerowiczem rozmawia Ewa Ivanova.