• Informacje na temat:

  właściwość sądu

Artykuły na temat: właściwość sądu
 • ...z 13.7.2012 r., sygn. III UZP 2/2012). Z uwagi na powyższe, w projekcie nowelizacji założono, że właściwość miejscową sądu w sprawach związanych z okresami ubezpieczenia w innych państwach będzie(...) kończyłyby się sprawy przeciwko ZUS toczące się wskutek odwołania pracodawcy. Zmiana sądu właściwego dla zagranicznych okresów ubezpieczenia W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych funkcjonują pewne...

 • Prawnicy śmieją się, że obecna władza zrobiła coś, co nie udało się poprzednikom: zachęciła biznes do arbitrażu. Już mało kto chce poddać się pod osąd rodzimego wymiaru sprawiedliwości.

 • ...wytaczamy sprawę). Jest to tzw. właściwość ogólna sądu. Ale w przypadku konfliktu między konsumentem a przedsiębiorcą, konsument może skorzystać z tzw. właściwości naprzemiennej sądów. Ma przywilej wyboru miejsca, w którym będzie toczyć się sprawa. Może więc zwrócić się do sądu w miejscu wykonania umowy, czyli najczęściej w swoim miejscu zamieszkania. Wpis do rejestru klauzul niedozwolonych nr...

 • Raport bieżący nr 10/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A....

 • Senat zaproponował poprawkę do prezydenckiej noweli Kodeksu pracy

  ...o sprostowanie oraz skierowania żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy z 7 do 14 dni. Dodano także regulację, z której wprost wynika prawo wystąpienia do sądu pracy przez pracownika, w przypadku(...). Obecnie dyskryminację stanowi wyłącznie gorsze traktowanie pracownika ze względu na jakąś jego osobistą cechę lub właściwość niezwiązaną z wykonywaną pracą bądź ze względu na zatrudnienie na czas...

 • Co warto wiedzieć składając pozew o zapłatę?

  Podmioty, które nie zajmują się na co dzień dochodzeniem należności i występowaniem przed sądem, w tym także przedsiębiorcy, składając pozew do sądu często pomijają w nim niezbędne elementy, a pozew obarczony jest tzw. brakami formalnymi. Z tego powodu warto dostosować wykorzystywane wzory pozwów do obowiązujących obecnie wymagań formalnych, co znacznie przyspieszy i ułatwi postępowanie.

 • Sejm przyjął poprawkę Senatu do prezydenckiej noweli Kodeksu pracy

  ...pracy do sądu pracy z 7 do 14 dni. Dodano także regulację, z której wprost wynika prawo wystąpienia do sądu pracy przez pracownika, w przypadku niewydania mu przez pracodawcę świadectwa pracy(...) pracownika ze względu na jakąś jego osobistą cechę lub właściwość niezwiązaną z wykonywaną pracą bądź ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze...

 • Windykacja prowadzona przez spółkę cywilną

  Wspólnicy spółek cywilnych, jak i inni uczestnicy obrotu gospodarczego, bywają zmuszeni dochodzić swych praw na drodze sądowej. Szczególny charakter spółki cywilnej powoduje, że jej wspólnicy w sposób odrębny są traktowani w toku procesów cywilnych. Dotyczy to między innymi sposobu reprezentowania przed sądem.

 • Wszystko o abonamencie medycznym

  ...). Ponadto w umowie reguluje się kwestie standardowe, m.in. czas jej obowiązywania, zasady jej rozwiązania (przyczyny, termin wypowiedzenia), właściwość miejscową sądu w sprawach spornych i odwołanie do...

 • Ziobro: Przygotujemy projekt ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

  Nałożenie kary do 30 mln zł na firmy za przestępstwa i powodowanie szkód przewiduje przygotowywany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Według szefa resortu, w szczególnych przypadkach, kary mogłyby sięgać 50 mln zł. zapowiedział w piątek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.