• Informacje na temat:

  wniosek o podział majątku

Artykuły na temat: wniosek o podział majątku
 • Podział majątku przy rozwodzie

  Najkorzystniejszym finansowo rozwiązaniem jest podział majątku przy rozwodzie. Jednak, aby sąd to zrobił, małżonkowie muszą być zgodni co do podziału....

 • Podział majątku między małżonkami nie podlega podatkowi dochodowemu

  Podział majątku wspólnego, nawet jeśli był on wykorzystywany w działalności gospodarczej przez jedno lub oboje małżonków, nie rodzi skutków podatkowych - wynika z interpretacji podatkowej. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się bowiem do przychodów wynikających z takiego podziału.

 • Jeśli nie możesz porozumieć się z innymi spadkobiercami co do sposobu podziału spadku, możesz sprawę rozstrzygnąć w sądzie. Opłata za wniosek o podział...

 • Inwentaryzacja składników majątku trwałego i obrotowego

  Zasadniczo na ostatni dzień każdego roku obrotowego jednostki prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek przeprowadzić inwentaryzację aktywów i pasywów. Jeśli rok obrotowy jednostki jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, to prace inwentaryzacyjne za 2018 r. dotyczące niektórych składników aktywów mogły rozpocząć się już od 1 października 2018 r., a ich zakończenie może nastąpić do 15 stycznia 2019 r.

 • Prędzej czy później każdy może zmierzyć się z problemem spadku po najbliższych. Warto wiedzieć, jak bez problemów załatwić podział majątku.

 • Majątek wspólny małżonków w upadłości konsumenckiej

  Problem majątku wspólnego małżonków w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z nich nie jest dostatecznie uregulowany w ustawodawstwie polskim. Niejasne przepisy rodzą liczne problemy interpretacyjne, z którymi coraz częściej mierzą się sądy upadłościowe.

 • Słyszałam, że teraz łatwiej będzie uzyskać dostęp do informacji o kontach zmarłego? Podobno też spadkobierca będzie mógł wypłacić pieniądze tuż po śmierci bliskiej osoby, nie czekając na postępowanie spadkowe. Czy to prawda? Marzena z Pcimia

 • Kiedy małżonkowie odpowiadają za swoje podatki?

  Zaległości podatkowe osoby będącej w związku małżeńskim mogą być egzekwowane nie tylko z jej majątku osobistego, ale również z mienia zgromadzonego wspólnie z małżonkiem. Małżonek, chociażby nic nie wiedział o długach, musi zgodzić się na egzekucję z majątku wspólnego. Intercyza, separacja czy rozwód nie zawsze chronią przed spłatą nie swoich podatków.

 • Opłaty sądowe ponosi osoba, która składa wniosek (500 zł, a jeśli dział jest połączony ze zniesieniem współwłasności, to 1 tys. zł). Pozostali nie zwracają...

 • Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką na nowych zasadach?

  31 grudnia weszły w życie nowe znacznie łagodniejsze przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Dzięki nim każdy konsument (osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej od co najmniej roku) może starać się o uwolnienie ze spirali długów poprzez ogłoszenie upadłości.