• Informacje na temat:

  wniosek o przeliczenie emerytury

Artykuły na temat: wniosek o przeliczenie emerytury
 • Na emeryturze jestem od 2 lat. Ostatnio znalazłam dokumenty poświadczające moje zarobki w jednym z nieistniejących już zakładów pracy. Zastanawiam się, czy to nie podniosłoby mojej emerytury. Czy mogłabym wystąpić o jej ponowne przeliczenie? Anita z Golczewa.

 • Warto ponownie przeliczyć emeryturę

  Od 2015 roku w kapitale początkowym inaczej są uwzględniane okresy ukończenia studiów i opieki nad dzieckiem. Dlatego warto wystąpić w wnioskiem do ZUS o ponowne przeliczenie przyznanej emerytury.

 • ...o ponad 100 zł. We wszystkich tych przypadkach (również opisywanych w ramce) możemy wystąpić o ponowne przeliczenie emerytury. ZUS zrobi tego z urzędu. Trzeba samemu złożyć odpowiedni wniosek(...) zlecenia odprowadzane są składki emerytalno-rentowe. To oznacza, że wartość zgromadzonych składek emerytalnych systematycznie rośnie. ❱ W związku z tym rośnie kwota emerytury, która im się należy...

 • Emerytura: Warto przeliczyć kapitał początkowy

  Nowe zasady ustalania kapitału początkowego mogą pomóc zwiększyć emeryturę. Na wyższe świadczenie mogą liczyć matki, które przebywały na urlopie wychowawczym, można też liczyć na większe korzyści za okres studiów. Przepisy pozwalają też na wybór tej tablicy dalszego trwania życia, która jest korzystniejsza dla emeryta. Wniosek o przeliczenie można złożyć w dowolnym momencie - ZUS ma 60 dni na

 • ...kapitał początkowy według starych zasad mogą złożyć wniosek o ponowne jego przeliczenie – także jeśli już są na emeryturze. ZUS nie robi tego z urzędu – trzeba samemu złożyć wniosek w tej sprawie(...) urodzonych przed 1 stycznia 1949 r). takie przeliczenie jest możliwe po zakończeniu każdego kwartału w danym roku kalendarzowym roku albo w dowolnym momencie po rezygnacji z pracy. W przypadku...

 • Pracujący emeryt a ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego

  Osoby, które po przyznaniu emerytury nadal pracują, mogą ubiegać się o przeliczenie świadczenia. Jeżeli emerytura była obliczona według starych zasad, ZUS doliczy okresy składkowe i nieskładkowe, które wystąpiły po przyznaniu świadczenia.

 • Chcę przeliczenia emerytury

  ...i nieskładkowych do stażu pracy. Można też wnioskować o ponowne ustalenie podstawy wymiaru emerytury. Muszą być spełnione jednak łącznie wymagane warunki. – Jakie? – Musi pani wskazać do ponownego ustalenia podstawy wymiaru emerytury zarobki przypadające choć w części po przyznaniu świadczenia. Wniosek powinien obejmować 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatniego 20-lecia...

 • Ponowne przeliczenie emerytury może oznaczać podwyższenie świadczenie

  Przy obliczaniu kapitału początkowego ZUS stosuje korzystniejsze przepisy. Obecnie obowiązują korzystniejsze zasady uwzględniania okresów ukończenia studiów, urlopu wychowawczego czy opieki nad dzieckiem przy ustalaniu kapitału początkowego, od którego zależy wysokość emerytury.

 • Nowe przepisy pozwalają na ponowne przeliczenie świadczenia i tym samym podwyższenie go. Złóżmy więc wniosek w ZUS.

 • 23 kwietnia upływa termin na złożenie wniosku o wznowienie postępowania w sprawie przeliczenia emerytury dla kobiet z rocznika 1953 - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy to kobiet, które od decyzji ZUS nie odwoływały się do sądu.