• Informacje na temat:

  wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Artykuły na temat: wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
 • W sądzie Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (wraz z dowodem uiszczenia opłaty sądowej) składamy w sądzie...

 • Kiedy i jak nie przyjmować kłopotliwego spadku?

  W każdej sytuacji dziedziczenia spadkobierca musi zmierzyć się ze stwierdzeniem nabycia spadku. Warto jednak wiedzieć, jak w odpowiedni sposób podejść do sprawy. Niejednokrotnie bowiem skład masy spadkowej, oprócz własności osoby zmarłej, stanowią także jej długi.

 • Proszę udać się wraz z dzieć mi do notariusza, by uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia. Może Pani też złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do sądu rejo nowego. Gdy Pani i dzieci uzyskacie dokumenty o nabyciu spadku, proszę zgłosić spadek do urzędu skarbowego. Trzeba to zrobić w ciągu 6 miesięcy od daty nabycia spadku. Jako najbliższa rodzina zmarłego nie...

 • Jeśli spadkodawca zalegał przez lata z alimentami, możesz odziedziczyć po nim spory dług

  regulował Fundusz Alimentacyjny, to różnica między zasądzonym świadczeniem, a wypłacanym, wchodzi w skład spadku jako dług. Jednak można uniknąć tego zobowiązania zarówno za życia potencjalnego spadkodawcy, jak i po odziedziczeniu spadku.

 • ...pieniądze od brata, musi pani wystąpić do wydziału cywilnego sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziców i złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (po ojcu – jeśli taka sprawa się jeszcze nie odbyła i po mamie). A następnie: wniosek o dział spadku wraz z propozycją jego podziału.

 • Jak odziedziczyć oszczędności zmarłego

  Po śmierci ojca byliśmy zmuszeni rozpocząć poszukiwania majątku spadkowego. Oprócz niewielkiego mieszkania i kilkuletniego samochodu pozostawił również oszczędności, które gromadził na poczet przyszłej emerytury. Prawnik poinformował nas, że spadkobiercy mają prawo również do tych pieniędzy. Gdzie ich szukać i kto nam może pomóc w odziedziczeniu oszczędności i załatwieniu wszystkich formalności? Czy pieniądze odłożone na poczet przyszłej emerytury możemy odziedziczyć?

 • Podajemy: 1. nazwę sądu 2. imię, nazwisko, adres wnioskodawcy 3. personalia i adresy wszystkich uczestników 4. tytuł: Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku...

 • Nowe zasady zarządzania firmą po śmierci przedsiębiorcy

  Sejm rozpoczął prace nad projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Proponowane rozwiązania mają umożliwić zabezpieczenie dalszego istnienia firmy jednoosobowego przedsiębiorcy w razie jego śmierci, poprzez ustanowienie zarządcy sukcesyjnego. Planowo zmiany mają wejść w życie z dniem 1 czerwca br.

 • ...? Wniosek o nabycie spadku może złożyć każda osoba, która ma w tym interes prawny. Oznacza to, że z takim wnioskiem może wystąpić do sądu nie tylko spadkobierca ustawowy czy testamentowy, ale także np. wierzyciele spadkodawcy albo spadkobiercy. Wniosek o nabycie spadku składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy. We wniosku trzeba wymienić wszystkich...

 • Ty decydujesz, kto odziedziczy oszczędności z kont emerytalnych

  Pieniądze, które oszczędzamy w dobrowolnych programach emerytalnych to nasze prywatne oszczędności i podlegają one dziedziczeniu. Nie ma więc zagrożenia, że w razie śmierci oszczędzającego przepadną lub trafią do wspólnego worka w ZUS. Są one tak samo traktowane jak te wpłacone na lokatę w banku czy zainwestowane w fundusz inwestycyjny. Jednocześnie mają ten walor, że dają korzyści podatkowe.