• Informacje na temat:

  wpis do działalności gospodarczej

Artykuły na temat: wpis do działalności gospodarczej
 • Jesteśmy z żoną na emeryturze i postanowiliśmy otworzyć niewielką kwiaciarnię obok domu. Zdobyliśmy na to środki, potrzebne zezwolenia i wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Po pewnym czasie otrzymaliśmy list z wezwaniem do zapłaty za ten wpis. Byliśmy zaskoczeni, bo nikt nam nie powiedział, że trzeba wnieść za to opłatę… Jadwiga i Tomasz G., Białystok...

 • Będą zmiany dotyczące zawieszania działalności gospodarczej

  Obecnie przedsiębiorcy mogą zawieszać prowadzenie swojej działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Aby przedłużać ten okres, często wznawiają działalność na krótki czas, by potem znów ją zawiesić.

 • Sprawa prawnopodatkowej kwalifikacji przychodów uzyskiwanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, od kilku lat jest przedmiotem wątpliwości interpretacyjnych i sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi (zwłaszcza, gdy...

 • Zmiany we wpisach do CEIDG zakazów wykonywania działalności gospodarczej

  Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i tym samym zarejestrowanie własnej firmy możliwe jest pod warunkiem złożenia przez przyszłego przedsiębiorcę w ramach formularza CEIDG-1 oświadczenia o braku orzeczonych wobec niego zakazów wykonywania działalności gospodarczej. W związku ze zmianami w Prawie upadłościowym m.in. w orzekanych przez sądy zakazach

 • Zostały dwa miesiące na uzyskanie wpisu do rejestru przechowawców akt pracowniczych

  Tylko dwa miesiące zostały przedsiębiorcom na uzyskanie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych – przypomina ZUS. Od stycznia za przechowywanie dokumentów pracowniczych bez wymaganych uprawnień może grozić kara nawet do 100 tys. zł.

 • Zmiany w zawieszaniu działalności przez spółki

  Zasady zawieszania wykonywania działalności przez przedsiębiorców, w tym wspólników spółek cywilnych i spółek handlowych, reguluje jeszcze ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Wkrótce jednak zastąpi ją ustawa - Prawo przedsiębiorców. Zawiera ona nowe regulacje dotyczące zasad korzystania z przerwy w wykonywaniu działalności gospodarczej. Według nich inne reguły dotyczyć będą długości

 • Niedawno założyłaś firmę? Uważaj na wezwania do wpisania jej w różne rejestry.

 • Uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i poszerzenie zakresu danych zawartych we wpisie do CEIDG - to tylko niektóre zmiany, zawarte w rządowym projekcie zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, nad którym pracuje Sejm.

 • Ty pytasz, ekspert odpowiada: Działalność gospodarcza w trakcie urlopu bezpłatnego

  ...działalności gospodarczej. Jeżeli decyduję się na realizację kontraktu, to zwracam się z prośbą do stałego pracodawcy o wyrażenie zgody i składam wniosek o urlop bezpłatny. Jak powinienem prawidłowo(...) przychody z tytułu zatrudnienia i działalności gospodarczej? Czy mogę się rozliczać z żoną? Czy po zakończeniu kontraktu mogę zawieszać działalność gospodarczą? Jakie trzeba ponosić koszty, jeśli...

 • MPiT apeluje do przedsiębiorców o usuwanie z CEIDG zdublowanych wpisów

  Przedsiębiorcy, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), powinni to skorygować do 30 kwietnia. Po tym terminie MPiT ma usuwać zdublowane wpisy - mówi Zbigniew Wojciechowski z resortu przedsiębiorczości i technologii.