• Informacje na temat:

  wpis do ewidencji

Artykuły na temat: wpis do ewidencji
 • Jesteśmy z żoną na emeryturze i postanowiliśmy otworzyć niewielką kwiaciarnię obok domu. Zdobyliśmy na to środki, potrzebne zezwolenia i wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Po pewnym czasie otrzymaliśmy list z wezwaniem do zapłaty za ten wpis. Byliśmy zaskoczeni, bo nikt nam nie powiedział, że trzeba wnieść za to opłatę… Jadwiga i Tomasz G., Białystok...

 • Będą zmiany w ewidencji przedsiębiorców

  Usprawnienie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - to główny cel rządowego projektu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

 • Niedawno założyłaś firmę? Uważaj na wezwania do wpisania jej w różne rejestry.

 • Uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i poszerzenie zakresu danych zawartych we wpisie do CEIDG - to tylko niektóre zmiany, zawarte w rządowym projekcie zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, nad którym pracuje Sejm.

 • Chcesz zrobić zakupy w sieci, sprawdź wiarygodność sklepu – czy na stronie jest adres, numer telefonu, NIP, wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT

  Podatnik użytkujący samochód wyłącznie do celów służbowych, aby mógł odliczać VAT w pełnej wysokości, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Zapisy w niej dokonywane nie powinny wzbudzać wątpliwości. W przypadku jej wadliwości, zdaniem fiskusa, niespełniona zostaje jedna z przesłanek warunkujących uznanie pojazdu za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej

 • Jednoosobowi zyskają

  ...przedsiębiorcy nie posiadają takiego uprawnienia, mogły przekształcać się w spółki prawa handlowego. Mogłoby to nastąpić z chwilą wpisu spółki do rejestru oraz po automatycznym wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej. - Tego rodzaju przedsięwzięcia ustawowe powinny zostać poprzedzone ostatecznym przeniesieniem ewidencji działalności gospodarczej w całości do Krajowego Rejestru...

 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie orzekał niedawno w sprawie prawidłowości dokonywania wpisów do ewidencji przebiegu pojazdu w kontekście wymogów stawianych przez art. 86a ustawy o VAT ( sygnatura akt I SA/Rz 1073/14). Stan faktyczny dotyczył spółki, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierzała wykorzystywać samochody wyłącznie na cele z nią związane. Zdaniem skarżącej

 • ...1. Sprawdź, czy kuratorium wie o kolonii lub obozie (www.wypoczynek.gov.pl). Organizator musi zgłosić imprezę 21 dni przed wyjazdem. 2. Zobacz, czy uzyskał wpis do rejestru marszałka województwa w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (www.turystyka.gov.pl). 3. Zorientuj się, czy ma certyfikat Polskiej Izby Turystyki. Świadczy o tym, że firma dostała pisemną...

 • Zmiany we wpisach do CEIDG zakazów wykonywania działalności gospodarczej

  Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i tym samym zarejestrowanie własnej firmy możliwe jest pod warunkiem złożenia przez przyszłego przedsiębiorcę w ramach formularza CEIDG-1 oświadczenia o braku orzeczonych wobec niego zakazów wykonywania działalności gospodarczej. W związku ze zmianami w Prawie upadłościowym m.in. w orzekanych przez sądy zakazach