• Informacje na temat:

  wskaźnik bezrobocia

Artykuły na temat: wskaźnik bezrobocia
 • Polskie bezrobocie staje się naszym przekleństwem

  .... Dlaczego obecnie dla Polski wskaźnik bezrobocia staje się bezużyteczną miarą, która raczej maskuje problemy niż pozwala spokojnie spać?    Liczy się zatrudnienie, nie bezrobocie Intuicyjnie(...) jedynie nieco ponad 12,4 mln.    Wskaźnik aktywności zawodowej Polaków (czyli stosunek pracujących i szukających pracy do populacji w wieku powyżej 15 lat) obniżył się w pierwszym kwartale do...

 • Stopa bezrobocia w strefie euro w październiku, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 10,7 proc., wobec 10,8 proc. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej.

 • BIEC: Wskaźnik rynku pracy WRP zapowiada spadek bezrobocia

  Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia zmalał w czerwcu po raz pierwszy od kwietnia 2012 r. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), co zapowiada, że stopa bezrobocia będzie się obniżać.

 • Bezrobocie w styczniu sezonowo rośnie

  Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec stycznia 2016 r. wyniosła 10,3 proc., oznacza to, że wzrosła o 0,5 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca - podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z początkiem zeszłego roku to i tak znacznie lepiej - w styczniu 2015 r. stopa ta wyniosła bowiem 11,9 proc. Dane te są zgodnie z przewidywaniami analityków.

 • Jak kształtuje się stopa bezrobocia w Polsce?

  Stopa bezrobocia jest ważnym wskaźnikiem makroekonomicznym, wyrażonym procentowo. Stanowi stosunek liczby osób bezrobotnych (zarejestrowanych w urzędzie pracy) do ilości osób aktywnych zawodowo (pracujących i poszukujących pracy).

 • Bezrobocie spada sezonowo

  Bezrobocie spada: Jak podał GUS w czerwcu było zarejestrowanych 1 mln. 622,3 tys. bezrobotnych. Jest to 10,3 proc. czynnych zawodowo. To zgonie z prognozami analityków.

 • Malejące bezrobocie, czyli fikcja silnego rynku pracy w Polsce

  Rekordowo niskie bezrobocie w Polsce przeszacowuje faktyczny stan rynku pracy. Wzrost zatrudnienia, o wiele istotniejszy wskaźnik, poprawia się tylko wśród ludzi z wyższym wykształceniem. Jeśli dodamy, że polskie społeczeństwo się starzeje i obniżył się próg emerytalny, bieżące negatywne trendy mogą się pogłębiać - pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.

 • GUS: Stopa bezrobocia w październiku 8,2 proc.

  Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 8,2 procent- poinformował Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to spadek bezrobocia w stosunku do września o 0,1 punktu procentowego.

 • Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia wzrósł w marcu o niespełna 0,2 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Oznacza to, że w najbliższym czasie nadal należy spodziewać się nieznacznego wzrostu poziomu bezrobocia.

 • Stopa bezrobocia na koniec kwietnia wyniosła 7,7 proc. - podało we wtorek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To o 0,4 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej i o 1,7 proc. mniej niż rok temu. Jak podkreślił resort, tak niskiego wskaźniku bezrobocia nie zanotowano od 26 lat.