• Informacje na temat:

  wskażniki bezrobocia

Artykuły na temat: wskażniki bezrobocia
 • Szara strefa zmienia wszystko. Zaskakujące wskaźniki dotyczące bezrobocia

  W lutym stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w woj. warmińsko-mazurskim 19,6 proc. i była najwyższa w  kraju - podał Główny Urząd Statystyczny. Pierwsza pozycja regionu w tym rankingu jest(...) są bardzo zaradni. Według najnowszych danych stopa bezrobocia liczona według badań aktywności ekonomicznej ludności wynosiła w tym regionie w IV kw. 2014 r. tylko 6,9 proc. i była o 1,2 pkt proc...

 • Rząd przyjął wskaźniki makroekonomiczne na 2019 r.

  Rząd przyjął wskaźniki makroekonomiczne, które posłużą do skonstruowania przyszłorocznego budżetu - przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Polska gospodarka ma urosnąć w przyszłym roku o 3,8 procent.

 • Długotrwałe bezrobocie bolączką polskiego rynku pracy

  Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że mamy do czynienia ze stałym spadkiem stopy bezrobocia w Polsce. W styczniu ubiegłego roku bezrobocie w kraju wynosiło 11,9 proc., w połowie roku spadło do 10,2 proc., aby w grudniu osiągnąć wartość 9,8 proc. Według metodologii BAEL, w IV kwartale 2015 r. bezrobocie w Polsce wynosiło 6,9 proc. i jest to wynik zdecydowanie lepszy niż średnia unijna...

 • GUS: Wskaźniki koniunktury konsumenckiej najwyższych od 7 lat

  Wskaźniki koniunktury konsumenckiej GUS w listopadzie wzrosły do najwyższych od 7 lat, niemal rekordowych poziomów. Zdaniem analityków DM PKO BP , do skokowej poprawy ogólnych wskaźników przyczyniły się w największym stopniu znacznie lepsze oceny ogólnej sytuacji gospodarczej kraju oraz zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w nadchodzących 12 miesiącach.

 • Polskie bezrobocie jest inne niż w Europie

  ​Polski rynek pracy i bezrobocie różnią się od sytuacji w wielu krajach. Wiele osób nie jest zainteresowanych pracą. Stopa aktywności zawodowej należy do najniższych. Polityka gospodarcza tego nie zmienia.

 • GUS: Stopa bezrobocia w październiku 8,2 proc.

  Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 8,2 procent- poinformował Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to spadek bezrobocia w stosunku do września o 0,1 punktu procentowego.

 • Firmom coraz trudniej pozyskiwać pracowników. Jednak Polska ma problem z bezrobociem wśród młodych

  Stopa bezrobocia w Polsce spadła poniżej 7 proc. Według metodologii Eurostatu we wrześniu wyniosła 4,6 proc., co stawia nas w gronie państw o najniższym bezrobociu w całej Unii Europejskiej. Za niskimi wskaźnikami są jednak schowane mniej optymistyczne dane. Wciąż są województwa, w których utrzymuje się dwucyfrowy wskaźnik bezrobocia, niepokojące są też wskaźniki dotyczące skali tego zjawiska...

 • Bezrobocie w lipcu jednak nie zaskoczyło

  Główny Urząd Statystyczny podał dane o poziomie bezrobocia w lipcu br. Stopa bezrobocia wyniosła 7,1 proc. wobec 7,1 proc. w czerwcu. Rynek spodziewał się spadku do poziomu 7 procent. Resort wskazywał, że bezrobocie rejestrowane wyniosło na koniec ubiegłego miesiąca 7,1 procent, czyli tyle samo co w czerwcu.

 • Wielki mit płacy minimalnej. Jej podniesienie nie zwiększa bezrobocia

  ...bezrobocia - zamiast rosnąć - spadła i to aż o 2 pkt proc. (z 11,5 proc. w styczniu do 9,5 proc. w grudniu 2008 r.). Ubyło prawie 300 tys. bezrobotnych, a przybyło 470 tys. pracujących. Z kolei w 2002(...) także dzisiejsze opinie ekonomistów i pracodawców, którzy przekonują, że wprowadzenie 12-złotowej minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych spowoduje wzrost bezrobocia, można...

 • Koniec 2016 r. z rekordowo niskim bezrobociem

  W końcu listopada br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1 mln 313 tys. osób, tj. nieznacznie zwiększyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale stopa bezrobocia pozostała na poziomie 8,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.