• Informacje na temat:

  wskaźniki bezrobocia w polsce

Artykuły na temat: wskaźniki bezrobocia w polsce
 • Szara strefa zmienia wszystko. Zaskakujące wskaźniki dotyczące bezrobocia

  W lutym stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w woj. warmińsko-mazurskim 19,6 proc. i była najwyższa w  kraju - podał Główny Urząd Statystyczny. Pierwsza pozycja regionu w tym rankingu jest(...) są bardzo zaradni. Według najnowszych danych stopa bezrobocia liczona według badań aktywności ekonomicznej ludności wynosiła w tym regionie w IV kw. 2014 r. tylko 6,9 proc. i była o 1,2 pkt proc...

 • GUS: Stopa bezrobocia w październiku 8,2 proc.

  Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 8,2 procent- poinformował Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to spadek bezrobocia w stosunku do września o 0,1 punktu procentowego.

 • Długotrwałe bezrobocie bolączką polskiego rynku pracy

  ...11 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Walki z Bezrobociem. Sytuacja na rynku pracy jest jednym z najważniejszych wskaźników kondycji gospodarczej i społecznej każdego kraju. Bezrobocie w Polsce sukcesywnie spada, rośnie zatrudnienie, a wskaźniki makroekonomiczne napawają optymizmem. Jednak, mimo pozytywnych nastrojów, nadal 899 tysięcy dzisiejszych bezrobotnych to osoby pozostające bez pracy...

 • Koniec 2016 r. z rekordowo niskim bezrobociem

  W końcu listopada br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1 mln 313 tys. osób, tj. nieznacznie zwiększyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale stopa bezrobocia pozostała na poziomie 8,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

 • Firmom coraz trudniej pozyskiwać pracowników. Jednak Polska ma problem z bezrobociem wśród młodych

  Stopa bezrobocia w Polsce spadła poniżej 7 proc. Według metodologii Eurostatu we wrześniu wyniosła 4,6 proc., co stawia nas w gronie państw o najniższym bezrobociu w całej Unii Europejskiej. Za niskimi wskaźnikami są jednak schowane mniej optymistyczne dane. Wciąż są województwa, w których utrzymuje się dwucyfrowy wskaźnik bezrobocia, niepokojące są też wskaźniki dotyczące skali tego zjawiska...

 • Stopa bezrobocia w lipcu taka jak w czerwcu

  Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy1 w końcu czerwca 2018 r. stanowiły 5,9% cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się zarówno w porównaniu z marcem 2018 r., jak i w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku odpowiednio o 0,5 i 1,1 p.proc.

 • Wielki mit płacy minimalnej. Jej podniesienie nie zwiększa bezrobocia

  ...bezrobocia - zamiast rosnąć - spadła i to aż o 2 pkt proc. (z 11,5 proc. w styczniu do 9,5 proc. w grudniu 2008 r.). Ubyło prawie 300 tys. bezrobotnych, a przybyło 470 tys. pracujących. Z kolei w 2002(...) także dzisiejsze opinie ekonomistów i pracodawców, którzy przekonują, że wprowadzenie 12-złotowej minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych spowoduje wzrost bezrobocia, można...

 • Bezrobocie: Jesteśmy wiceliderem w Europie!

  Stopa bezrobocia spadła z 12 proc. w lutym do 11,7 proc w marcu - poinformował minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przypomniał, w marcu 2014 r. stopa bezrobocia wynosiła 13,5 proc. - Jesteśmy wiceliderem w spadku bezrobocia w Europie, tylko Niemcy miały większą stopę spadku bezrobocia - ocenił minister.

 • Małopolska: Od lutego ciągły spadek bezrobocia

  Na koniec czerwca 2014 r. stopa bezrobocia w województwie małopolskim wynosiła 10,4 proc., co oznacza czwarte najlepsze miejsce w Polsce. W tym samym czasie w całym kraju wskaźnik utrzymywał się na poziomie 12,1 proc. Spadek bezrobocia w Małopolsce jest odnotowywany nieprzerwanie od lutego br.

 • Stopa bezrobocia w lutym bez zmian

  Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 10,3 procent - poinformował Główny Urząd Statystyczny. To tyle samo, co w styczniu, i o 1,6 punktu procentowego mniej, niż w lutym roku ubiegłego. W lutym było w Polsce prawie milion 653 tysiące zarejestrowanych bezrobotnych. Milion 416 tysięcy nie miało prawa do zasiłku. W urzędach pracy zgłoszono 133 tysiące 800 ofert pracy. Ogłoszone dziś przez GUS dane są