• Informacje na temat:

  wskazniki ekonomiczne

Artykuły na temat: wskazniki ekonomiczne
 • Szara strefa zmienia wszystko. Zaskakujące wskaźniki dotyczące bezrobocia

  ...są bardzo zaradni. Według najnowszych danych stopa bezrobocia liczona według badań aktywności ekonomicznej ludności wynosiła w tym regionie w IV kw. 2014 r. tylko 6,9 proc. i była o 1,2 pkt proc(...). z kryteriów przyjętych przy ustalaniu stopy bezrobocia w badaniach aktywności ekonomicznej ludności. Są one bardzo restrykcyjne - według nich, jeśli dana osoba przepracowała w tygodniu choćby godzinę, nie jest...

 • Demografia i niski poziom innowacyjności wyzwaniami dla polskiej gospodarki

  Czynniki demograficzne, takie jak spadająca liczba ludności, starzenie się społeczeństwa, czy niewielki udział kobiet w rynku pracy, a także niski poziom innowacyjności i niedostateczny stan infrastruktury, to największe wyzwania dla polskiej gospodarki według globalnych organizacji ekonomicznych.

 • Firmom coraz trudniej pozyskiwać pracowników. Jednak Polska ma problem z bezrobociem wśród młodych

  ...roku życia, sięgający 13,8 proc.  Dyrektor Instytutu Społeczno-Ekonomicznego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zwraca uwagę, że - poza wzrostem gospodarczym - jedną z przyczyn niskiego(...) Społeczno-Ekonomicznego poznańskiej WSB w dłuższej perspektywie bezrobocie będzie nadal notować tendencję spadkową. Przyczyni się do tego coraz gorsza sytuacja demograficzna. - Z uwagi na demografię...

 • Wskaźniki PMI do listopada 2018 roku obniżyły swoje wartości właściwie na całym świecie. W niektórych krajach europejskich - Francji, Włoszech oraz w Polsce spadły poniżej 50. Czy powinniśmy sie przygotować na gospodarcze spowolnienie?

 • Bogaty jak Polak?

  Coface przeanalizował sytuację ekonomiczną polskich gospodarstw domowych. Z opublikowanych w maju badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny ukazuje się obraz coraz bogatszego Polaka.

 • Sytuacja ekonomiczna na Białorusi

  Najnowszy okres w historii Białorusi zaczął się w 1991 roku, kiedy 25 sierpnia Rada Najwyższa BSRR ogłosiła niepodległość republiki. W czasach Związku Radzieckiego Białoruś była jedną z najlepiej rozwiniętych i zamożnych republik radzieckich.

 • Kotłowski, NBP: Do Polski w kolejnych latach będzie przybywać 200-300 tys. Ukraińców rocznie

  ​- W horyzoncie projekcji NBP, czyli do końca 2020 r., na polski rynek pracy będzie najprawdopodobniej napływać 200-300 tys. Ukraińców rocznie - powiedział na konferencji prasowej Jacek Kotłowski, wicedyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.

 • Kryzys migracyjny: Europa powinna przyjąć imigrantów z przyczyn ekonomicznych

  Zdaniem francuskich ekonomistów Europa powinna przyjąć imigrantów. Ich zdaniem, w najlepszym przypadku migranci przyczynią się do wzrostu gospodarczego Europy, nie przynosząc jej większych kosztów.

 • Etat jest zły. I możecie mnie nazwać złamasem

  Etatowy niewolnik tyra na swojego ekonoma, zarywa noce i podnosi excelowskie wskaźniki sprzedaży, ale w praktyce nic z tego nie ma.

 • Zespół analiz ekonomicznych PKO Banku Polskiego zwyciężył w rankingu Consensus Economics za 2017 rok.Ekonomiści banku najtrafniej prognozowali wskaźniki rocznego PKB i średniorocznej inflacji.