• Informacje na temat:

  wskaźniki rentowności

Artykuły na temat: wskaźniki rentowności
 • Podsumowanie Raportu WskaźnikiHR 2018

  Firma Sedlak & Sedlak po raz kolejny przeanalizowała sytuacji na rynku pracy, aby określić zmiany zachodzące w obszarze fluktuacji pracowników, absencji oraz efektywności pracy. Przeprowadzony pomiar 43 wskaźników HR pozwolił ocenić nam jak zmienia się relacja pracownik – pracodawca, określić skalę problemu nieobecności pracowników czy wyznaczyć poziom rentowności nakładów na wynagrodzenia. Co...

 • W 2016 r. działania Grupy GPW koncentrowały się na dwóch obszarach: dalszym budowaniu płynności oraz na działaniach optymalizacyjnych i efektywnościowych, umożliwiających redukcję kosztów w kluczowych obszarach działalności. W efekcie Grupa Kapitałowa GPW wypracowała w 2016 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 310,9 mln zł oraz zysk netto w wysokości 131,1 mln zł. Jest to najwyższy poziom od 2011 r. Zysk EBITDA osiągnął rekordowy poziom: 183,7 mln zł. Koszty operacyjne w 2016 r. były niższe...

 • Podsumowanie Raportu WskaźnikiHR 2017 dla sektora produkcyjnego

  Za nami trzecia edycja Raportu WskaźnikiHR, w której wzięło udział 176 firm z całej Polski. W raporcie za rok 2016 przedstawiliśmy wyniki 41 wskaźników z takich obszarów jak: fluktuacja, absencja, efektywność pracy i inwestycje w kapitał ludzki. Najliczniejszą grupą w badaniu stanowiły firmy produkcyjne (54 proc.), których wyniki omówiono w poniższym tekście.

 • Demografia i niski poziom innowacyjności wyzwaniami dla polskiej gospodarki

  Czynniki demograficzne, takie jak spadająca liczba ludności, starzenie się społeczeństwa, czy niewielki udział kobiet w rynku pracy, a także niski poziom innowacyjności i niedostateczny stan infrastruktury, to największe wyzwania dla polskiej gospodarki według globalnych organizacji ekonomicznych.

 • Płaca minimalna: Niemcy mają czas do 19 lipca

  ...utrzymane, należy się spodziewać, że wzrosną koszty, a to będzie miało przełożenie na wzrost cen. Myślę, że branża jest w stanie utrzymać podobne wskaźniki rentowności, natomiast zakończy się to...

 • Po trzech kwartałach 2015 roku Grupa PEKAES ponownie pokazuje dobre wyniki finansowe.

 • Duże firmy inwestują w szkolenia

  ...samym czasie i w analogicznych branżach konsorcja zachodnie osiągnęły wskaźniki kilkakrotnie gorsze. W USA kwota zwrotu z wynagrodzeń wyniosła tylko 60 groszy, a w UE aż sześć razy mniej, czyli 10(...) w kształceniu ustawicznym na poziomie porównywalnym jedynie z Meksykiem, Portugalią i Węgrami. Podobne dane prezentuje Eurostat (nazywa to wskaźnikiem life-long learning). Wynika z nich, że w 2007

 • Podatek bankowy odbije się na bankach

  Zdaniem analityków DM BOŚ, przyjęty podatek bankowy poważnie wpłynie na sektor bankowy, prawdopodobnie odbijając się na jego długoterminowej rentowności i wycenach. Niszczące rozwiązania zredukują znaczne wskaźniki zwłaszcza trzech banków.

 • MG podtrzymuje prognozę wzrostu produkcji w czerwcu o ok. 11,5 proc. rok do roku

  ...papierów wzrosła od poprzedniego zamknięcia o ok. 7 pb. W horyzoncie najbliższych miesięcy dostrzegamy potencjał do dalszego wzrostu rentowności na krótkim końcu krzywej i w rezultacie - do wypłaszczenia krzywej. - - - - - Rząd przyjął wskaźniki do przyszłorocznego budżetu, zgodnie z którymi PKB w 2011 roku ma wzrosnąć o 3,5 proc., zaś inflacja średnioroczna będzie na poziomie 2,3 proc., a stopa...

 • Startuje program skupu aktywów przez EBC. To pomoże polskiej giełdzie i obniży rentowności obligacji

  Kondycja europejskiej gospodarki poprawia się, o czym świadczą lepsze dane makroekonomiczne i wyższe prognozy PKB opublikowane przez Europejski Bank Centralny. Poprawę sytuacji gospodarczej dodatkowo może wspomóc program QE, który rusza dziś. To dobre informacje dla Polski, która skorzysta na tym głównie poprzez wzrost eksportu do UE. Pośrednio także skup aktywów EBC wspomoże polską giełdę i rynek papierów dłużnych.