• Informacje na temat:

  wspólność majątkowa

Artykuły na temat: wspólność majątkowa
 • ...§Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pow staje tzw. małżeńska wspólność ustawowa. Małżonkowie gromadzą (oprócz swoich majątków osobistych) majątek wspólny...

 • Kiedy małżonkowie odpowiadają za swoje podatki?

  Zaległości podatkowe osoby będącej w związku małżeńskim mogą być egzekwowane nie tylko z jej majątku osobistego, ale również z mienia zgromadzonego wspólnie z małżonkiem. Małżonek, chociażby nic nie wiedział o długach, musi zgodzić się na egzekucję z majątku wspólnego. Intercyza, separacja czy rozwód nie zawsze chronią przed spłatą nie swoich podatków.

 • ...spłaty rat, auto wejdzie do małżeńskiej wspólnoty majątkowej? Czym właściwie jest ten majątek wspólny? – pyta Katarzyna B. z Nysy. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Obejmuje ona dobra nabyte w czasie jej trwania zarówno przez oboje małżonków, jak i przez jednego z nich. Oznacza to, że jeśli w dowodzie rejestracyjnym auta zakupionego w trakcie małżeństwa...

 • Firmy małżonków z ograniczeniami w pdof

  Dosyć powszechną praktyką jest prowadzenie odrębnych firm przez małżonków. Jednak zarówno powiązania rodzinne jak i ustrój panujący w małżeństwie stanowią okoliczności skutkujące w odniesieniu do małżonków-przedsiębiorców pewnymi ograniczeniami w pdof.

 • Wraz z zawarciem małżeństwa powstaje tzw. majątkowa wspólność ustawowa. Każdy z małżonków zachowuje swój majątek osobisty (np. mie- szkanie kupione przed...

 • Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że do podatkowych kosztów działalności gospodarczej będzie można zaliczać wynagrodzenie małżonka i małoletnich dzieci. Wszyscy przyklasnęli temu z entuzjazmem, ja mam poważne wątpliwości. Nawet jeśli za tym pomysłem nie kryje się zamiar oskładkowania rodzinnych wynagrodzeń ani inny profiskalny cel, to zapowiadana zmiana budzi zasadnicze zastrzeżenie.

 • ...nimi wspólność majątkowa. Umownie przywrócona wspólność nie działa wstecz – nie obejmuje przedmiotów majątkowych nabytych przez męża i żonę w czasie trwania rozdzielności. Maksymalna taksa notarialna za(...)W naszym kraju rozdzielność majątkowa, zwana intercyzą, budzi podejrzenia o brak zaufania między narzeczonymi czy małżonkami. Tymczasem może ona być znakomitym zabezpieczeniem finansowych interesów...

 • Żona, która od razu po śmierci męża sprzeda należącą do nich nieruchomość, musi liczyć się z zapłatą podatku dochodowego od nie swojej części - wynika z wyroku NSA.

 • Jeśli wcześniej mieliście tzw. małżeńską wspólność ustawową, zgromadzony majątek możecie podzielić. Jeśli nie, każdy z was będzie miał udział w majątku, który był dotychczas objęty wspólnością majątkową. Do majątku wspólnego nie wchodzą majątki odrębne (osobiste) każdego z małżonków. Są to m.in. przedmioty majątkowe (np. mieszkanie) nabyte przed ślubem (lub w czasie rozdzielności majątkowej...

 • Koniec sporu o wdowi grosz. Można sprzedać dom od razu

  Nie trzeba czekać pięć lat od śmierci małżonka, żeby zbyć bez PIT nieruchomość kupioną wspólnie przed laty - przesądził NSA we wczorajszej uchwale.