• Informacje na temat:

  wspólnoty mieszkaniowe

Artykuły na temat: wspólnoty mieszkaniowe
 • Jesteś członkiem wspólnoty mieszkaniowej? Co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwa rtale danego roku, zarząd lub zarządca wspólnoty powinien...

 • Ustawa o podatku od towarów i usług (dalej jako: ustawa o VAT) przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla szeroko rozumianych usług remontowo-budowlanych świadczonych na obiektach budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym.

 • Kiedy i w jakim celu należy powołać zarząd wspólnoty mieszkaniowej? Jakie są obowiązki i czy można go ewentualnie odwołać? Maria Misiuk z Lubartowa...

 • Kłócisz się z zarządem wspólnoty mieszkaniowej? Możesz stracić mieszkanie

  Kłótnie z zarządem wspólnoty mieszkaniowej miewają opłakane skutki. Można nawet stracić mieszkanie.

 • Każda wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek raz w roku zorganizować zebranie.

 • Mieszkanie plus w spółdzielnach mieszkaniowych

  Rządowy projekt noweli o spółdzielniach mieszkaniowych został skierowany do komisji. Projekt zakłada m.in. realizację Narodowego Programu Mieszkaniowego (którego częścią jest program Mieszkanie plus).

 • Kiedy i w jakim celu należy powołać zarząd wspólnoty mieszkaniowej? Jakie są jego obowiązki i czy można go ewentualnie odwołać? Maria Misiuk z Lubartowa...

 • Spółdzielnie mieszkaniowe czekają ważne zmiany

  W zeszłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa.

 • ...przeznaczymy na cele mieszkaniowe. Nie musi to być zakup mieszkania lub budowa domu. Premia należy się np. w wypadku zaciągania kredytu hipotecznego – środki z książeczki zostaną policzone jako wkład własny. Honorowane są również faktury za remont (np. na wymianę okien czy instalacji gazowej), a także wpłaty na fundusz remontowy spółdzielni lub wspólnoty. 2 W przypadku remontów oraz wpłat na fundusz...

 • Spółdzielnia mieszkaniowa a wspólnota - różne zasady dla mieszkańców

  Choć wybór formy prawno - organizacyjnej zamieszkania w danym miejscu nie jest kluczowy przy kupnie nieruchomości, to jednak warto sobie zdawać sprawę z zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Osoby kupujące mieszkanie stają przed podstawowym wyborem: lokal we wspólnocie mieszkaniowej albo w spółdzielni. Różnice między nimi są spore.