• Informacje na temat:

  wylicz wynagrodzenie

Artykuły na temat: wylicz wynagrodzenie
 • ...minimalnego wynagrodzenia pracownika, to: nagroda jubileuszowa, odprawa pieniężna przysługująca w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 1850 zł brutto, a dla pracowników w pierwszym roku pracy – 1480 zł.

 • ZUS wyliczy żonie przedsiębiorcy wyższe składki

  Partnerka prowadzącego działalność gospodarczą dla celów ubezpieczeń społecznych musi być traktowana jako osoba współpracująca. Tak uznał Sąd Najwyższy, oddalając kasację właściciela firmy w sprawie podlegania ubezpieczeniu.

 • W Niemczech wzrosły wynagrodzenia. O ile?

  Dla pracowników w Niemczech był to dobry rok - podkreśla Federalny Urząd Statystyczny. Według jego wyliczeń w trzecim kwartale tego roku płace brutto odnotowały największy od siedmiu lat wzrost. Przeciętnie wynagrodzenia wzrosły o 3,6 proc. Taki trend odnotowano ostatnio w 2011 roku.

 • Nawet przeciętne wynagrodzenie nie wszędzie wystarczy na mieszkanie

  W marcu średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło aż 4577 zł brutto. To, ile tak naprawdę zarabiają przeciętni Polacy, lepiej obrazuje jednak mediana, która wyniosła ok. 2617 zł "na rękę". Z wyliczeń Expandera wynika, że w części polskich miast para o takich dochodach nie będzie w stanie bezpiecznie skredytować zakupu mieszkania o popularnej powierzchni 55 m kw. W Warszawie

 • Rozliczenie składek ZUS od wynagrodzenia wykonawcy dzieła

  Od wynagrodzenia wypłaconego osobie wykonującej wyłącznie umowę o dzieło zamawiający nie opłaca żadnych składek ubezpieczeniowych do ZUS. Nie będą one również należne, gdy umowa o dzieło zostanie zawarta ze zleceniobiorcą. Będą jednak należne w przypadku, gdy strony umowy o dzieło są związane stosunkiem pracy. Wówczas wynagrodzenie wypłacone wykonawcy dzieła podlega oskładkowaniu. Będzie tak...

 • Presja płacowa rośnie: Te branże dobrze zniosłyby nawet 40-proc. wzrost wynagrodzeń

  Ekonomiści Pekao postanowili sprawdzić, jak poradziłyby sobie firmy z narastającą presją płacową. - Zadaliśmy pytanie, jakiego rzędu wzrost płac wyzerowałby wyniki w poszczególnych branżach przy założeniu, że inne warunki by się nie zmieniły - mówi Marcin Mrowiec, główny ekonomista banku.

 • Spółka JSW Koks podniesie wynagrodzenia o 9 procent

  ...do 14 sierpnia. Związkowcy wyliczyli, że dzięki 9-procentowemu wzrostowi wynagrodzeń płace zasadnicze pracowników wzrosną średnio o 400 zł brutto, a pensje nowych pracowników o 500 zł. W JSW...

 • Polska na 29. miejscu w rankingu siły nabywczej w Europie

  Instytut GfK wyliczył siłę nabywczą dla wybranych 17 grup produktów w różnych krajach europejskich. Polska zajmuje dwudzieste dziewiąte miejsce w rankingu siły nabywczej w Europie. Polacy mają do dyspozycji tylko 1046 EUR na zakup żywności.

 • Elżbieta Rafalska: 11 września rząd ustali ostateczną wysokość minimalnego wynagrodzenia

  ...minimalne wynagrodzenie w 2019 r. do 2255 zł, powyżej planowanych do tej pory 2220 zł. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosi 2100 zł. Kwota ta stanowi 47,3 proc. prognozowanego na 2018(...) kwestii decyzja nie jest ostateczna, a rząd "jest otwarty na propozycje związkowe". Związkowcy zaznaczyli, że oczekują, iż minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie nie mniejsze niż 2255 zł...

 • Co kraj, to cena. Tam drożyzna przyprawi cię o zawrót głowy!

  Różne obciążenia podatkowe, różnice kursowe i odmienne poziomy wynagrodzeń sprawiają, że ceny w poszczególnych krajach mogą się bardzo różnić. Szczególnie drogo jest w Szwajcarii i Norwegii. Również ceny w Szwecji, Danii i Finlandii mogą przyprawić o zawrót głowy.