• Informacje na temat:

  wyliczanie ekwiwalentu za urlop

Artykuły na temat: wyliczanie ekwiwalentu za urlop
 • Zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego

  Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu lub w przypadkach znacznego wahania ich wysokości - z okresu przedłużonego do 12 miesięcy (art. 172 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks...

 • Dramat górników! Chcą zabrać im 14. pensję

  Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zwrócił się do działających w spółce związków zawodowych o opinie ws. zawieszenia na 3 lata części świadczeń. Tłumaczy to oszczędnościami. Związkowcy chcą referendum w sprawie jego odwołania.

 • ...pracownikowi. Są bowiem osoby chronione przed zwolnieniem z pracy. Kobiety w ciąży oraz na urlopach - ochrona dotyczy kobiet w ciąży i przebywających na urlopie macierzyńskim (z wyjątkiem ciężarnych zatrudnionych na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca). Uwaga! Podczas zwolnień grupowych ochrona przed redukcją nie dotyczy mam przebywających na urlopie wychowawczym. 2. Osoby przed emeryturą...

 • Odprawa pieniężna dla pracownika

  Pracodawcy dokonując w firmie redukcji personelu w ramach ustawy o zwolnieniach grupowych obowiązani są do wypłaty odpraw pieniężnych. Odprawy te przysługują zarówno pracownikom zwalnianym grupowo, jak i indywidualnie. Są one traktowane jako rekompensata za utratę pracy i możliwość zarobkowania. Ich wysokość zależy od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

 • ...otrzymał dni wolne na poszukiwanie pracy, musi złożyć w tej sprawie wniosek do pracodawcy. Ekwiwalent za zaległy urlop „Czy pracodawca musi zapłacić za niewykorzystany urlop?” Tak, gdyby nie było możliwości, by pracownik wykorzystał urlop (np. z powodu za krótkiego wypowiedzenia). Ekwiwalent wylicza się z na podst. stałych składników pensji pracownika i jej zmiennych składników zwykle...

 • Za pracę w nadgodzinach należy się premia lub wolne

  Za pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca ma do wyboru dwie formy rekompensaty - czas wolny albo dodatek do wynagrodzenia. Czasami wybór jest zawężony wyłącznie do wypłaty dodatku, jak ma to miejsce w przypadku nadgodzin z przekroczenia normy średniotygodniowej. Niezależnie jednak od tego, jakiego rodzaju nadgodziny są rekompensowane wypłatą dodatku, zasady jego obliczania są takie same.

 • ...dostanie mniejszy niż powinna otrzymać. Również ekwiwalent za urlop i nadgodziny będą wyliczane tylko z kwoty określonej w umowie o pracę. Wskazówka: lepiej nie zgadzać się na branie części wynagrodzenia...

 • Rekonstrukcja rządu: Za wymianę ministrów zapłacimy pół miliona

  Nawet pół miliona złotych możemy zapłacić za rekonstrukcję rządu Donalda Tuska - wyliczył "Fakt". Na kwotę złożą się m.in. odprawy dla odchodzących ministrów i ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy.

 • ...konsekwencji takiego zwolnienia. Już po odesłaniu pracownika do domu orientują się, że posiada on jeszcze niewykorzystany urlop wypoczynkowy, za który nie mają zamiaru płacić ekwiwalentu. Wydawałoby się, że(...) odsunięcie od pracy i dodatkowo zapewnić mu za ten czas wynagrodzenie. W czasie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy nie można pracownikowi udzielić urlopu wypoczynkowego. Wynagrodzenie jak...

 • Zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego

  Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu lub w przypadkach znacznego wahania ich wysokości - z okresu przedłużonego do 12 miesięcy (art. 172 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks