• Informacje na temat:

    wymiana eternitu dofinansowanie

Artykuły na temat: wymiana eternitu dofinansowanie
  • Kupujesz dom - uważaj na azbest!

    Jak się ostrożnie szacuje, nawet połowa budynków w Polsce ma na dachu eternit. Materiały zawierające azbest były powszechnie stosowane ze względu na niską cenę i dużą trwałość. Były też szkodliwe dla zdrowia. Kupując dom kryty eternitem trzeba liczyć się z koniecznością jego usunięcia. Polska na na to czas do końca 2032 roku.

  • Wrocław dofinansuje usuwanie azbestu

    Dofinansowanie w wysokość od 85 do nawet 100 proc. mogą otrzymać osoby, które przystąpią do realizowanego przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu programu usuwania azbestu. Deklaracje są przyjmowane do 19 marca.

  • 13 milionów ton azbestu, rozsianego w całej Polsce, musimy usunąć do 2032 roku. Opóźnia się rządowy program oczyszczania kraju z tego niebezpiecznego minerału. Nie zakończono inwentaryzacji, dane są szacunkowe, a właściciele na przykład eternitowych dachów nie mają pieniędzy na remont domów.