• Informacje na temat:

  wymiar urlopu macierzyńskiego

Artykuły na temat: wymiar urlopu macierzyńskiego
 • ...urodzenia bliźniąt). W czasie urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński. Za pierwsze 26 tygodni wynosi on 100 proc. podstawy wymiaru składek. Kolejne to 60 proc(...). Do niedawna pracownica mogła skorzystać z dodatkowego 6-tygodniowego urlopu macierzyńskiego. Od 2 stycznia 2016 r. ten rodzaj urlopu zniknął z kodeksu pracy. Równocześnie wydłużone zostały urlopy...

 • Zasiłek macierzyński po zmianach w urlopach rodzicielskich

  Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopów z tytułu rodzicielstwa. W urlopach tych z dniem 2 stycznia 2016 r. nastąpiły istotne zmiany, które odpowiednio przekładają się na uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego oraz jego wysokość.

 • Jestem zatrudniona na pełnym etacie u jednego pracodawcy. Dorabiam też na umowę o dzieło u innego, wykonując prace chałupnicze. Spodziewam się dziecka i planuję po jego urodzeniu, w czasie urlopu macierzyńskiego, nadal pracować chałupniczo na umowę o dzieło. Czy to prawda, że jeśli mój pracodawca dowie się o tym, mogę stracić zasiłek macierzyński? Żaklina z Opola...

 • Kiedy przysługuje wyrównanie zasiłku macierzyńskiego?

  Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego może być wypłacany odpowiednio w wysokości 100 proc., a następnie 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku, lub też w wysokości 80 proc. tej podstawy. Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego może stanowić podstawę do wyrównania wypłaconego wcześniej zasiłku macierzyńskiego, jednak wyłącznie

 • ...wychowanie jako rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, którego wymiar wynosi w przypadku: a) przyjęcia jednego dziecka(...) urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego – na zasadach określonych w k.p. Konsultacja: Jan Murecki - prawnik...

 • Zasiłek macierzyński: Jak ustalić jego wysokość?

  Wielu pracodawców ma problemy ze wskazaniem podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Najwięcej kłopotów sprawiają takie kwestie jak dodatki do wynagrodzenia oraz urlopy - wypoczynkowy i wychowawczy.

 • ...zmieniły się przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego. Bardzo proszę o wyczerpujące informacje na ten temat – pisze pan Tomasz J. z Przemyśla. Jeśli żona urodzi jedno dziecko, będzie miała prawo do 20 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego, sześciu tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego, czyli łącznie do 52 tygodni. W razie urodzenia bliźniaków...

 • Od 2016 zmiany w urlopach rodzicielskich

  Od nowego roku wchodzą w życie zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich. Dodatkowy urlop macierzyński zostanie włączony do urlopu rodzicielskiego, który tym samym wydłuży się do 32 tygodni.

 • ...wziąć tylko osoby opłacające składkę chorobową, po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Od 2 stycznia 2016 roku dodatkowy urlop macierzyński ma być połączony z rodzicielskim, który teraz wyniesie 32(...)Począwszy od 2 stycznia 2016 r. obowiązywać będą dwa rodzaje urlopów związanych z narodzinami dziecka. Pierwszy to urlop macierzyński (podstawowy), którego wymiar pozostanie bez zmian. Drugim jest...

 • Raporty ZUS za pracownika na urlopie ojcowskim

  Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko. Wymiar tego urlopu wynosi obecnie 2 tygodnie. Pracownik powinien otrzymać za ten czas zasiłek macierzyński oraz mieć naliczone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Są one finansowane przez budżet państwa. Niektórzy jednak pracodawcy muszą je rozliczyć w raportach przekazywanych do ZUS.