• Informacje na temat:

  wynagrodzenia dla członków zarządu

Artykuły na temat: wynagrodzenia dla członków zarządu
 • Kto zyska a kto starci? Wynagrodzenia członków zarządów według nowej ustawy kominowej

  We wrześniu 2016 roku weszła w życie tzw. "nowa ustawa kominowa" dotycząca zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządów w spółkach państwowych. Ustawa była szeroko komentowana w mediach i budziła wiele kontrowersji. Najważniejsze pytanie oczywiście dotyczyło kwestii, kto zyska, a kto straci? Kto może liczyć na wzrost wynagrodzenia, a kto będzie musiał pogodzić się z jego obniżką?

 • Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych rosną

  Jak wynika z najnowszego raportu PwC "Wynagrodzenia zarządów i rad nadzorczych"największych spółek giełdowych w ubiegłym roku. Poziom wynagrodzeń najwyższej kadry zarządzającej utrzymują się na stabilnym poziomie a nawet rosną przeciętnie o ok. 3% w stosunku do 2013 roku.

 • Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w spółkach Tauron i Enea

  ...państwo w raporcie "Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2014r." firmy Sedlak & Sedlak. Wypełnij ankietę i SPRAWDŹ ZAROBKI - Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2015 Konrad(...), a kolejny sam zrezygnował. W ich miejsce powołano pięciu nowych członków. Dodatkowo w Tauronie na początku października br. wymieniono część zarządu, w tym prezesa zarządu Dariusza Luberę. W poniższym...

 • Wynagrodzenia w NBP będą jawne

  Sejm uchwalił poselską nowelę ustawy, która ujawni zarobki kadry kierowniczej w NBP oraz będzie regulować wysokość jej wynagrodzeń. Zgodnie z nią, maksymalne wynagrodzenie np. dyrektorów, nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia prezesa NBP.

 • Zarobki w ZUS: Przeciętnie niemal 20 tys. zł dla członków Zarządu

  Jak wynika z danych Najwyższej Izby Kontroli, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w 2014 roku wyniosło 3785 zł brutto (co oznacza spadek o 0,3 proc. w porównaniu do 2013 roku). Jak się okazuje, w poszczególnych jednostkach organizacyjnych ZUS wynagrodzenia są bardzo zróżnicowane.

 • Minister Skarbu Państwa poinformował, że zakończyła się wymiana zarządów w głównych spółkach z udziałem kapitału państwowego. Dziś projektem ustawy tzw kominowe zajmie się rząd.

 • ​Wchodzi w życie ustawa regulująca wynagrodzenia władz państwowych spółek

  ...wiceminister skarbu Filip Grzegorczyk. Ustawa ma też przeciwdziałać nadużyciom i patologiom w wypłacaniu wynagrodzenia władzom spółek. Ustawa wprowadza widełki dla wynagrodzenia podstawowego członków zarządu, które będzie zależało od wielkości spółki. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniającego do 10 osób) ma to być 1-3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw...

 • Raport bieżący nr 57/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"),...

 • Od stycznia wyższe wynagrodzenia dla pracowników Biedronki

  Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka, podnosi wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w sklepach oraz centrach dystrybucyjnych od stycznia 2018 r. Podwyżki wynoszą od 200 zł do 550 zł brutto w zależności od lokalizacji, stażu pracy i konkretnego stanowiska. To już czwarta podwyżka pensji w Biedronce w ciągu dwóch lat. JMP jest największym prywatnym pracodawcą w Polsce...

 • Jeden ze wspólników spółki z o.o. będzie pełnił funkcję prezesa zarządu za wynagrodzeniem (nie jest on pracownikiem spółki). W którym miesiącu wynagrodzenie to będzie kosztem podatkowym spółki - w miesiącu, za który jest należne, czy w miesiącu jego wypłaty?