• Informacje na temat:

  wynagrodzenia za prace

Artykuły na temat: wynagrodzenia za prace
 • Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę

  ...wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Co do zasady, nie ma więc przeszkód, aby wypłaty za dany miesiąc, tak jak to czyni Czytelnik, miały(...) kwietnia.  Ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia jest terminem spełnienia świadczenia. Jego upływ powoduje, że pracodawca popada w opóźnienie. W konsekwencji po stronie pracownika powstają dodatkowe...

 • Wynagrodzenie w listopadzie wzrosło o 6,5 proc. rok do roku

  Przeciętne wynagrodzenie brutto w listopadzie wyniosło 4610,79 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 6,5 proc. - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie rok do roku wzrosło o 4,5 proc.

 • Kontrola PIP w Amazonie: M.in. nieterminowe wypłaty wynagrodzenia i zaniżanie jego wysokości

  ...​Nieterminowe wypłaty wynagrodzenia i zaniżanie jego wysokości oraz nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy - m.in. takie nieprawidłowości wykazały kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w centrach logistycznych firmy Amazon w 2018 r.

 • GUS opublikował dane o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw

  te potwierdzają bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. Sprzyja temu okres wiosenny i prace sezonowe, które generują miejsca pracy. Jednak utrzymanie tej dobrej sytuacji będzie możliwe jedynie przy

 • Najlepszy pracownik? Darmowy. Coraz więcej osób godzi się na pracę bez wynagrodzenia

  Co łączy lekarza robiącego specjalizację ze sprzątaczką z Ukrainy? Że będą przez jakiś czas pracować bez wynagrodzenia. Takie ryzyko obejmuje coraz więcej osób i zawodów.

 • Czas pracy i wynagrodzenie niepełnoetatowca

  Zatrudnienie w ramach stosunku pracy może odbywać się w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Dyskryminowanie pracownika z powodu pracy w niepełnym etacie jest niedopuszczalne. Wykonywanie pracy tylko na część etatu powoduje jednak, że takie świadczenie jak wynagrodzenie za pracę czy czas pracy pracownika ustala się w proporcji do obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.

 • Wynagrodzenie za pracę przypadającą w wolną sobotę

  ..., które należy uznać za "zwykłe" nadgodziny dobowe, przysługują oprócz normalnego wynagrodzenia dodatki w wysokości: 50% wynagrodzenia, gdy praca przypadała w porze dziennej,   100% wynagrodzenia, gdy praca przypadała w porze nocnej (art. 151 1 § 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 K.p.). Jeżeli zaś liczba godzin pracy w dniu wolnym była niższa od zaplanowanej w dniu "oddanym", co prowadzi do...

 • 1) Pracownik od 1 do 30 marca 2015 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, a 31 marca (wtorek) świadczył pracę. Czy przysługuje mu wynagrodzenie za ten dzień?...

 • W ogłoszeniach o pracę wynagrodzenie nie jest ujawniane!

  Zdaniem ekspertów skończył się już czas tradycyjnych ogłoszeń z ofertami pracy. Potencjalny pracownik traktowany jest jak klient, a firmy coraz częściej stosują nowoczesne narzędzia podczas rekrutacji. Historycznie niskie bezrobocie sprawia, że od miesięcy rynkiem pracy rządzą pracownicy.

 • Wynagrodzenie urlopowe przy nowej umowie

  Wynagrodzenie urlopowe oblicza się według określonych zasad. W przypadku nawiązania z pracownikiem kolejnej umowy o pracę i "przeniesienia" do niej niewykorzystanego urlopu z poprzedniej umowy, wynagrodzenie urlopowe należy obliczać zgodnie z regułami urlopowymi. Jednak składniki zmienne miesięczne należy przyjmować tylko z okresu obowiązywania danej umowy, a nie poprzedniej.