• Informacje na temat:

  wynagrodzenia za prace

Artykuły na temat: wynagrodzenia za prace
 • Najlepszy pracownik? Darmowy. Coraz więcej osób godzi się na pracę bez wynagrodzenia

  Co łączy lekarza robiącego specjalizację ze sprzątaczką z Ukrainy? Że będą przez jakiś czas pracować bez wynagrodzenia. Takie ryzyko obejmuje coraz więcej osób i zawodów.

 • GUS opublikował dane o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw

  te potwierdzają bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. Sprzyja temu okres wiosenny i prace sezonowe, które generują miejsca pracy. Jednak utrzymanie tej dobrej sytuacji będzie możliwe jedynie przy

 • ...irytuje, że zakład energetyczny użytkuje jego nieruchomość bez żadnej zapłaty. Za radą zaprzyjaźnionego radcy prawnego zażądał na piśmie od firmy energetycznej wynagrodzenia w zamian za służebność przesyłu. Ta jednak odmówiła wypłaty jakichkolwiek pieniędzy, więc Jerzy znów za radą przyjaciela wysłał następne pismo. Przedstawił w nim argumenty, które miały uzasadnić wysokość żądanego wynagrodzenia...

 • Czas pracy i wynagrodzenie niepełnoetatowca

  Zatrudnienie w ramach stosunku pracy może odbywać się w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Dyskryminowanie pracownika z powodu pracy w niepełnym etacie jest niedopuszczalne. Wykonywanie pracy tylko na część etatu powoduje jednak, że takie świadczenie jak wynagrodzenie za pracę czy czas pracy pracownika ustala się w proporcji do obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.

 • Zmiany w szkołach według MEN: Nauczyciele będą pracować mniej, ale ich wynagrodzenie wzrośnie

  Wczoraj w resorcie edukacji podsumowane zostały prace specjalnych zespołów zajmujących się m.in. nowymi zasadami finansowania oświaty, czasem i warunkami pracy nauczycieli, a także uproszczeniem(...) wynagrodzenia włączyć do płacy zasadniczej. Nikt nie mówiłby wtedy, że nauczyciel dyplomowany zarabia średnio 5 tys., a przecież do tej średniej wlicza się godziny ponadwymiarowe czy też np. odprawy...

 • 1) Pracownik od 1 do 30 marca 2015 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, a 31 marca (wtorek) świadczył pracę. Czy przysługuje mu wynagrodzenie za ten dzień?...

 • Święta rozpoczynają sezon na pracę

  Wraz z nadejściem grudnia nadchodzi pełnia sezonu na prace tymczasowe w okresie świątecznym. W tym czasie prawdziwy boom przeżywają sektor handlowy, logistyczny i promocyjny. To powoduje, że wzrost zapotrzebowania na pracowników potrafi być nawet o 50 proc. wyższy niż innych miesiącach, a w warunkach rekordowo niskiego bezrobocia oznacza to zwiększone trudności rekrutacyjne.

 • Wynagrodzenie urlopowe przy nowej umowie

  Wynagrodzenie urlopowe oblicza się według określonych zasad. W przypadku nawiązania z pracownikiem kolejnej umowy o pracę i "przeniesienia" do niej niewykorzystanego urlopu z poprzedniej umowy, wynagrodzenie urlopowe należy obliczać zgodnie z regułami urlopowymi. Jednak składniki zmienne miesięczne należy przyjmować tylko z okresu obowiązywania danej umowy, a nie poprzedniej.

 • ...dostaje wynagrodzenia, więc zamiast tego otrzymuje zasiłek. Wykonywanie pracy zarobkowej w czasie zwolnienia grozi utratą zasiłku chorobowego. Dotyczy to zarówno pracy u swojego pracodawcy (choćby były(...) ubezpieczeniowe i narazi się na utratę świadczenia. Niektóre prace podejmowane podczas zwolnienia mogą być usprawiedliwione. Tak jest np. w przypadku czynności incydentalnych, np. podpisania faktury przez...

 • Podstawa wynagrodzenia minimalnego z różnych składników

  Wysokość wynagrodzenia za pracę może być przedmiotem uzgodnień stron stosunku pracy. Pracownik musi mieć jednak zapewnione pewne ustawowe minimum, wyrażone przez wynagrodzenie minimalne. Na podstawę pensji minimalnej składają się różne składniki płacowe i tylko niektóre z nich podlegają wyłączeniu z wynagrodzenia minimalnego.