• Informacje na temat:

  wynagrodzenie chorobowe pracownika

Artykuły na temat: wynagrodzenie chorobowe pracownika
 • ...daty na zwolnieniu, obniży wynagrodzenie chorobowe o 25 proc. Wysokość pensji Na zwolnieniu lekarskim przysługuje ci 80 proc. wynagrodzenia (zasiłku) chorobowego. Wyjątki: – 100 proc(...) kontrola wykaże, że... nie jesteś chora, wykorzystujesz zwolnienie na pracę czy wyjechałaś; – gdy zachorujesz w czasie urlopu bezpłatnego, macierzyńskiego czy wychowawczego. Kontrola pracownika...

 • Wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłków po zmianie regulaminu wynagradzania

  W podstawie wymiaru świadczeń chorobowych uwzględnia się składniki wynagrodzenia, które nie są wypłacane za okresy pobierania świadczeń za czas choroby.

 • Wynagrodzenie w Polsce ciągle mało konkurencyjne

  Wynagrodzenie netto, czyli kwota, jaką otrzymuje pracownik po odjęciu wszystkich obowiązkowych podatków i składek, w Polsce wynosi 71% pełnej pensji w przypadku przeciętnie zarabiającego singla i 77% w przypadku przeciętnie zarabiającej rodziny. To poniżej średniej dla wszystkich krajów Unii Europejskiej – wynika z najnowszej edycji raportu firmy doradczej PwC „Praca w UE - podatki i składki 2018”.

 • Ustalanie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego, gdy pracownik odbiera wolne za nadgodziny

  kalendarzowymi. Za styczeń br. pracownik otrzymał wynagrodzenie, na które składało się wynagrodzenie miesięczne oraz pięć stawek godzinowych za sobotę, natomiast za luty br. wynagrodzenie miesięczne pomniejszone o pięć stawek godzinowych. Czy ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za czas niezdolności do pracy trwającej w marcu br. należy uzupełnić wynagrodzenie za luty br.?

 • Zwolnienie chorobowe, prawa i obowiązki

  ...zakładu pracy w ciągu 7 dni, bo na tej podstawie wypłaci on wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy (w przeciwnym razie zasiłek chorobowy zostanie obniżony o 25 proc.). Zasiłek chorobowy wynosi 80(...), pracodawca ma prawo zwolnić pracownika bez wypowiedzenia. Pracownik jeśli jego choroba się przedłuża – powinien ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.  Nim jednak do tego dojdzie, warto...

 • Zmiana etatu a podstawa świadczeń chorobowych

  Wysokość świadczeń chorobowych ustalana jest jako odpowiedni procent podstawy ich wymiaru. Stanowi ją wypłacone pracownikowi wynagrodzenie za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy(...) pozostaje jednak okoliczność dotycząca zmiany wymiaru czasu pracy pracownika.

 • Jak policzyć swoje wynagrodzenie netto?

  ...2231,29 zł. We wszystkich kosztach związanych z wynagrodzeniem, płaca brutto stanowi 82,9 proc. kosztów. Łącznie, zarówno z wynagrodzenia brutto pracownika, jak i z własnej kieszeni, pracodawca, który(...)Pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki Warto zaznaczyć, że wynagrodzenie brutto to nie jedyny koszt ponoszony przez pracodawcę w związku z naszym wynagrodzeniem. Poniższa tabela przedstawia...

 • 1) Pracownik od 1 do 30 marca 2015 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, a 31 marca (wtorek) świadczył pracę. Czy przysługuje mu wynagrodzenie za ten dzień?...

 • Wynagrodzenie w razie choroby przypadającej na dni tylko robocze lub wolne od pracy

  ...(1) Pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby przez cały luty br., z tym że zaświadczenia o niezdolności do pracy spowodowanej chorobą obejmowały tylko dni dla niego robocze (w sumie 20). Jak obliczyć jego wynagrodzenie za ten miesiąc, jeśli określono je w stawce miesięcznej? Za luty br. pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie za pracę.

 • Przekazanie płatności zasiłku chorobowego do ZUS

  Gdy osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu stanie się niezdolna do pracy z powodu choroby, może - po spełnieniu określonych warunków - korzystać z zasiłku chorobowego. Płatnik składek wypłaca to świadczenie tylko wówczas, gdy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób i to wyłącznie osobom pozostającym w ubezpieczeniu. W pozostałych przypadkach, w tym za okres po ustaniu