• Informacje na temat:

    wynagrodzenie członka zarządu

Artykuły na temat: wynagrodzenie członka zarządu
  • Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2016 roku

    ...(Comarch SA). Otrzymał on 2,3 mln zł, 11,05 proc. mniej niż w roku poprzednim. Natomiast wśród osób pełniących funkcję członka zarządu najwyższe wynagrodzenie otrzymał Mariusz Lizon (Asseco Business(...)). Najniższą płacą wśród osób pełniących funkcję członka zarządu uzyskał Michał Czwojdziński (LSI Software SA) - 26 tys. zł. Zarobił on o 957 tys. mniej niż członek zarządu z najwyższym wynagrodzeniem...

  • Jeden ze wspólników spółki z o.o. będzie pełnił funkcję prezesa zarządu za wynagrodzeniem (nie jest on pracownikiem spółki). W którym miesiącu wynagrodzenie to będzie kosztem podatkowym spółki - w miesiącu, za który jest należne, czy w miesiącu jego wypłaty?

  • Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w spółkach Tauron i Enea

    ...r. wymieniono trzech z ośmiu członków rady nadzorczej. Z pełnienia funkcji niezależnego członka zrezygnował także Marian Gorynia. W Tauronie natomiast w sierpniu odwołano czterech członków RN, a kolejny sam zrezygnował. W ich miejsce powołano pięciu nowych członków. Dodatkowo w Tauronie na początku października br. wymieniono część zarządu, w tym prezesa zarządu Dariusza Luberę. W poniższym...

  • Bez składek ZUS od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki

    Osoba, na podstawie powołania (na mocy uchwały zgromadzenia wspólników), będzie pełnić w naszej spółce funkcję członka zarządu. W każdym miesiącu za udział w posiedzeniach organów spółki wypłacać jej będziemy określoną kwotę wynagrodzenia. Czy z tytułu odpłatnego sprawowania tej funkcji powinniśmy ją zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (z racji jej

  • ​Wchodzi w życie ustawa regulująca wynagrodzenia władz państwowych spółek

    ...zarządu, które będzie zależało od wielkości spółki. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniającego do 10 osób) ma to być 1-3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw(...); 3-5-krotność; 4-8-krotność, 7-15-krotność. Wynagrodzenie ma być podzielone na część stałą i zmienną. W myśl zapisów ustawy "część zmienna wynagrodzenia w spółce nie będzie mogła przekroczyć 50 proc...

  • Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych rosną

    Jak wynika z najnowszego raportu PwC "Wynagrodzenia zarządów i rad nadzorczych"największych spółek giełdowych w ubiegłym roku. Poziom wynagrodzeń najwyższej kadry zarządzającej utrzymują się na stabilnym poziomie a nawet rosną przeciętnie o ok. 3% w stosunku do 2013 roku.

  • Kto zyska a kto starci? Wynagrodzenia członków zarządów według nowej ustawy kominowej

    ...pory. Obowiązek podjęcia uchwały określającej zasady wynagradzania członków zarządu oraz rad nadzorczych został nałożony na walne zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników spółek. W poniższym artykule(...) zgromadzeń akcjonariuszy. Większość przeanalizowanych spółek ustaliło maksymalne widełki wynagrodzenia zasadniczego dla osób pełniących funkcję prezesa zarządu w przedziale od 7 do 15 krotności...

  • Zarząd Techmadex S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki obustronnie podpisany aneks z dnia 31 lipca 2015 r. do umowy konsorcjum...

  • Wynagrodzenia członków zarządów spółek sektora bankowego

    Mediana wynagrodzeń członków zarządów banków wyniosła w 2008 roku 1 303 400 PLN. Miesięczne wynagrodzenie członka zarządu wyniosło zatem około 109 000 PLN - wynika z najnowszego raportu firmy Sedlak & Sedlak "Wynagrodzenia członków zarządów spółek sektora bankowego w 2008 roku".

  • Paweł Hordyński odwołany ze stanowiska członka zarządu PKP IC. Będzie więcej tanich biletów

    W poniedziałek ze stanowiskiem członka zarządu PKP Intercity pożegnał się Paweł Hordyński - to skutek awarii internetowego systemu sprzedaży biletów, podała spółka. Stanowiska straciło też dwóch dyrektorów: wykonawczy ds. finansowych i wsparcia oraz biura informatyki.