• Informacje na temat:

  wynagrodzenie członków rad nadzorczych

Artykuły na temat: wynagrodzenie członków rad nadzorczych
 • W tegorocznej edycji raportu przeanalizowaliśmy wynagrodzenie 1464 członków rad nadzorczych z 354 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2016 roku wyniosła 42 tys. zł, czyli o 7 proc. mniej niż w roku 2015 i tyle samo co w latach 2011, 2012 oraz 2014. Dane zostały...

 • Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych rosną

  Jak wynika z najnowszego raportu PwC "Wynagrodzenia zarządów i rad nadzorczych"największych spółek giełdowych w ubiegłym roku. Poziom wynagrodzeń najwyższej kadry zarządzającej utrzymują się na stabilnym poziomie a nawet rosną przeciętnie o ok. 3% w stosunku do 2013 roku.

 • Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w spółkach Tauron i Enea

  Ile zarabiają członkowie rad nadzorczych w spółkach energetycznych - Tauron i Enea? Jak ich zarobki wyglądają na tle rynku?

 • Rosną wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek giełdowych w Polsce

  Mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych wzrosła o 23%, z 66 tys. zł w 2016 do 81 tys. zł w 2017 - wynika z "Analizy wynagrodzeń rad nadzorczych spółek giełdowych 2017" przygotowanej przez firmę doradczą PwC,.

 • Kto zyska a kto starci? Wynagrodzenia członków zarządów według nowej ustawy kominowej

  We wrześniu 2016 roku weszła w życie tzw. "nowa ustawa kominowa" dotycząca zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządów w spółkach państwowych. Ustawa była szeroko komentowana w mediach i budziła wiele kontrowersji. Najważniejsze pytanie oczywiście dotyczyło kwestii, kto zyska, a kto straci? Kto może liczyć na wzrost wynagrodzenia, a kto będzie musiał pogodzić się z jego obniżką?

 • PKP Cargo znów uderza w związkowców. Na celowniku członkowie rady nadzorczej

  Kolejna odsłona wojny zarządu PKP Cargo i związków zawodowych. Członkowie rady nadzorczej z ramienia związkowców oskarżani są o nielojalność. Sprawa wycieka do mediów na tydzień przed spotkaniem w sprawie strajku.

 • Mediana rocznych wynagrodzeń przewodniczących rad nadzorczych wyniosła w 2015 roku 60 000 zł i pozostała bez zmian w stosunku do roku 2014. Wiceprzewodniczący zarobili w 2015 roku o 5,3 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Mediana ich rocznego wynagrodzenia wyniosła 48 000 zł. Najniżej opłacani byli członkowie rad nadzorczych. Przeciętnie zarobili oni w 2015 roku 41 455 zł, co jest kwota większą...

 • Osoba została powołana do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w dniu 15 stycznia 2015 r. Do 31 marca br. będzie ją pełnić nieodpłatnie, natomiast od 1 kwietnia 2015 r. przyznane jej zostanie prawo do wynagrodzenia z tego tytułu.

 • Rady nadzorcze: Kto zarabiał najlepiej?

  W 2011 roku mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych wynosiła 42 000 zł brutto - wynika z raportu "Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2011 roku", wydanego przez Sedlak & Sedlak.

 • Członkowie rady nadzorczej naszej spółki z tytułu pełnionej funkcji w radzie pobierają co miesiąc wynagrodzenie. Dodatkowo spółka zwraca im koszty poniesione z tytułu przejazdu na posiedzenia rady (ich wysokość jest ustalona zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży