• Informacje na temat:

  wynagrodzenie na macierzyńskim

Artykuły na temat: wynagrodzenie na macierzyńskim
 • W twojej firmie zaszły zmiany, gdy byłaś na urlopie macierzyńskim? Spokojnie, szef musi dać ci pracę i pensję nie niższą niż miałaś.

 • Zasiłek macierzyński: Jak ustalić jego wysokość?

  Wielu pracodawców ma problemy ze wskazaniem podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Najwięcej kłopotów sprawiają takie kwestie jak dodatki do wynagrodzenia oraz urlopy - wypoczynkowy i wychowawczy.

 • Jestem na urlopie macierzyńskim. Koleżanka zaproponowała mi drobne prace zlecone dotyczące księgowości. Czy mogę się na to zgodzić, nie łamiąc przepisów? Agnieszka z Kłodzka...

 • Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego po długotrwałej chorobie

  Po wykorzystaniu przez pracownicę 270-dniowego okresu zasiłkowego, ZUS przyznał jej świadczenie rehabilitacyjne na 3 miesiące. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia została zwaloryzowana. Przed upływem okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracownica urodziła dziecko. Jakie wynagrodzenie powinniśmy przyjąć do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku

 • Od nowego 2016 roku dodatkowy urlop macierzyński zastąpił dłuższy rodzicielski.

 • Pracownica od 1 października br. łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/2 etatu. Kilka dni później stała się niezdolna do pracy z powodu choroby i przedłożyła pracodawcy zwolnienie lekarskie na 5 dni. Jak obliczyć wysokość przysługującego jej w tym czasie zasiłku macierzyńskiego oraz w jaki sposób ustalić podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?

 • Jeśli wszyscy pracownicy Pani działu dostali podwyżkę, Pani wynagrodzenie również powinno zostać zwiększone. O zmniejszeniu Pani pensji nie ma mowy, bo przepisy prawa nakazują(...) równorzędne, w pełni odpowiadające Pani kwalifikacjom. Wynagrodzenie zaś powinno być takie, jakie pobierałaby Pani, gdyby nie korzystała z urlopu macierzyńskiego. Po powrocie może też Pani wystąpić...

 • Prawo.pl: Rekordowy zasiłek macierzyński sięga 80 tys. zł miesięcznie

  ZUS kilku osobom w kraju wypłaca co miesiąc ponad 20 tysięcy złotych zasiłku macierzyńskiego. Rekordzistką jest mieszkanka Warszawy, która otrzymuje blisko 80 tys. zł. Nie jest to jednak efekt nadużyć, tylko wysokich zarobków - wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, cytowany przez prawo.pl.

 • Od początku 2016 roku zmieniły się zasady wypłacania zasiłków macierzyńskich dla mam, które prowadzą działalność gospodarczą. Zlikwidowano możliwość uzyskania bardzo wysokich świadczeń przez cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego tylko dlatego, że kobieta wpłaciła jedną wysoką składkę.

 • Comiesięczne ustalanie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego

  Począwszy od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński, który po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych okaże się niższy od kwoty świadczenia rodzicielskiego, ulega stosownemu podwyższeniu. Nie wystarczy jednak raz ustalić prawo do podwyższenia zasiłku oraz obliczyć jego kwotę. Czynności te powinny być powtarzane co miesiąc.