• Informacje na temat:

  wynagrodzenie prezesa

Artykuły na temat: wynagrodzenie prezesa
 • Kto zyska a kto starci? Wynagrodzenia członków zarządów według nowej ustawy kominowej

  ...zgromadzeń akcjonariuszy. Większość przeanalizowanych spółek ustaliło maksymalne widełki wynagrodzenia zasadniczego dla osób pełniących funkcję prezesa zarządu w przedziale od 7 do 15 krotności(...) niższą maksymalną wartość premii, czyli 70% wynagrodzenia zasadniczego. Z badania wynika, iż większość menedżerów spółek Skarbu Państwa w 2017 roku będzie mogła otrzymać wynagrodzenie w maksymalnej...

 • Wynagrodzenie w kwietniu rdr wzrosło o 4,1 proc.; w ujęciu mdm spadło o 1,9 proc. - GUS. - Rynek pracownika będzie się umacniać i wzrost płac będzie wyższy - powiedział prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak, komentując ostatnie dane GUS.

 • Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2016 roku

  .... Wykres 1 prezentuje rozkład wynagrodzeń członków zarządów w 2016 roku. Od kilku lat najwyższe wynagrodzenie wśród osób pełniących funkcje prezesa zarządu w spółkach IT otrzymuje Janusz Filipiak(...)Spośród 87 menedżerów, którzy przepracowali cały 2016 rok wynagrodzenie powyżej 2 mln zł otrzymały 3 osoby. Najwięcej, bo 29 menedżerów zarobiło między 250 tys. zł a 499,9 tys. zł - 33 proc. badanych...

 • Poczta Polska podniosła wynagrodzenia pracowników

  Poczta Polska osiągnęła porozumienie w sprawie podwyżki wynagrodzeń. Porozumienie zakłada zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego o 150 zł brutto od 1 marca i jednorazową wypłatę 200 zł dla pracowników eksploatacji.

 • Wynagrodzenia w kancelariach najważniejszych organów państwa

  W 2013 roku zwiększyło się zatrudnienie w niemal wszystkich kancelariach najważniejszych organów państwa - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Natomiast jedynie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wzrosło średnie wynagrodzenie urzędników - o 2,6 proc.

 • Wynagrodzenia w NBP będą jawne

  Sejm uchwalił poselską nowelę ustawy, która ujawni zarobki kadry kierowniczej w NBP oraz będzie regulować wysokość jej wynagrodzeń. Zgodnie z nią, maksymalne wynagrodzenie np. dyrektorów, nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia prezesa NBP.

 • Prezes państwowej spółki dostaje tyle, ile stu pracowników

  ...z Comarchu. Koszty osobowe w grupie Comarch wyniosły w minionym roku niecałe 730 mln zł. Rozłożyły się na niemal 6,1 tys. osób. Oznacza to, że wynagrodzenie prezesa (obejmujące dywidendę) odpowiada wydatkom, jakie firma ponosi na prawie 129 przeciętnych pracowników. Radzie nadzorczej Comarchu przewodzi żona prezesa Elżbieta Filipiak. Jej wynagrodzenie za tę pracę wyniosło w ub.r. 240 tys...

 • Jeden ze wspólników spółki z o.o. będzie pełnił funkcję prezesa zarządu za wynagrodzeniem (nie jest on pracownikiem spółki). W którym miesiącu wynagrodzenie to będzie kosztem podatkowym spółki - w miesiącu, za który jest należne, czy w miesiącu jego wypłaty?

 • "Rzeczpospolita": Najlepiej zarabiający prezesi polskich banków

  Na kolejnych miejscach są Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego, którego zarobek wzrósł o 20 proc. do blisko 4 mln zł, oraz Joao Bras Jorge, prezes Millennium, którego wynagrodzenie zmalało o 35 proc. do 3,25 mln zł. "Rz" informuje, że Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP, największego banku w Polsce, otrzymał brutto 1,8 mln zł (wobec 3,3 mln zł w 2017 r.), z tego wynagrodzenie...

 • Wzrost kwoty przeciętnego wynagrodzenia a składki w 2019 r.

  Od 1 stycznia 2019 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniesie 4.765 zł. Tak wynika z obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2019 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 1185). Kwota tego