• Informacje na temat:

  wynagrodzenie radcy prawnego

Artykuły na temat: wynagrodzenie radcy prawnego
 • ...irytuje, że zakład energetyczny użytkuje jego nieruchomość bez żadnej zapłaty. Za radą zaprzyjaźnionego radcy prawnego zażądał na piśmie od firmy energetycznej wynagrodzenia w zamian za służebność(...). Jerzy nie chciał czekać, spytał więc, co teraz można zrobić. – Występując do przedsiębiorstwa energetycznego o zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem, zrobiłeś prawie...

 • Wynagrodzenie pracownika może się składać z różnych składników, w tym ze stałych miesięcznych, zmiennych miesięcznych oraz za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. Ustawodawca określił odmienną metodykę wliczania poszczególnych rodzajów składników do wynagrodzenia za urlop. Ponadto niektóre z nich wyłączył z podstawy wynagrodzenia urlopowego.

 • Najlepszy pracownik? Darmowy. Coraz więcej osób godzi się na pracę bez wynagrodzenia

  ...zawodu adwokata czy radcy prawnego. W jej trakcie są zobowiązani zdobywać doświadczenie zawodowe (aplikant musi mieć patrona, czyli np. adwokata lub radcę prawnego, u którego zdobywa zawodowe szlify(...) i obiecuje, że jeśli dana osoba się sprawdzi, to ustalą wynagrodzenie i podpiszą umowę. W ten sposób zyskuje darmową pracę w okresie największego zapotrzebowania - wskazuje Anna Majerek. Kolejny sposób na...

 • Płatny urlop wypoczynkowy to przywilej pracowników

  Płatny urlop wypoczynkowy to przywilej pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Prawo do tego urlopu jest niezbywalne. Ustalanie wynagrodzenia za urlop opiera się na zasadzie, zgodnie z którą pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie urlopowe powinno więc odpowiadać wysokości wynagrodzenia za pracę.

 • Masz problem prawny, ale brakuje ci pieniędzy na to, by skorzystać z porady adwokata albo radcy prawnego? Sprawdź, jakie instytucje państwowe i fundacje udzielają takiej pomocy bezpłatnie. Tekst: Iwona Krawczyk...

 • Pośrednicy nieruchomości walczą, jak mogą z nieuczciwymi klientami. Ale nie zawsze mają rację

  Wielu agentów oczekuje płatności w wysokości minimum 2,5 proc. ceny domu czy mieszkania. Jednak stawki dla sprzedających są zróżnicowane. Niekiedy wynoszą zaledwie 0,5 proc., co branża negatywnie odbiera. Można też zapłacić 5 proc. i nie będzie to nic nadzwyczajnego.

 • Zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego

  Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu lub w przypadkach znacznego wahania ich wysokości - z okresu przedłużonego do 12 miesięcy (art. 172 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks...

 • Pełnomocnik z urzędu w sporze podatnika z fiskusem

  Podatnicy niezgadzający się z decyzjami fiskusa często rezygnują z dochodzenia słuszności swoich racji przed sądami administracyjnymi, ponieważ nie znają procedur sądowych, a nie stać ich na pomoc profesjonalisty. Zastępca procesowy może być jednak wyznaczony z urzędu. W razie potrzeby wolno ubiegać się o jego zmianę.

 • Wynagrodzenie korpusu służby cywilnej

  Służba cywilna w Polsce ma długą historię, a pierwsza ustawa normująca tę kwestię została uchwalona już w 1922 r. Teraz status służby cywilnej w naszym kraju reguluje "Ustawa o służbie cywilnej z dnia 24 sierpnia 2006 roku". Według niej, rolą służby cywilnej jest zagwarantowanie skutecznego i sprawnego działania aparatu państwowego, który ma być niezależny od sytuacji politycznej i zmiany rządów...

 • Uzyskanie prawa własności przez zasiedzenie nieruchomości

  Dość specyficzną formą uzyskania własności nieruchomości jest przejęcie przez zasiedzenie. Z tą sytuacją mamy do czynienia, gdy osoba, która nie jest prawnym właścicielem, a tylko użytkownikiem nieruchomości, nabywa prawo własności tej nieruchomości i to - co jest dodatkowo atrakcyjne - nieodpłatnie. Muszą być jednak przy tym spełnione ściśle określone warunki.