• Informacje na temat:

  wynagrodzenie urlopowe 2010

Artykuły na temat: wynagrodzenie urlopowe 2010
 • Pracownik wykorzystywał urlop na przełomie miesięcy, przy czym na początku drugiego z nich otrzymał podwyżkę wynagrodzenia. Czy wynagrodzenie urlopowe należy liczyć osobno dla każdego miesiąca korzystania z urlopu?

 • W 2017 r. wyższe odpisy na ZFŚS i świadczenie urlopowe

  W 2017 r., po kilku latach utrzymywania na tym samym poziomie wysokości odpisów na ZFŚS, zostały one podwyższone. Niezmieniona pozostała jednak kwota bazowa dla nauczycieli, na podstawie której ustalane jest świadczenie urlopowe dla tej grupy zatrudnionych. Podwyższenie odpisów na ZFŚS powoduje też zwiększenie świadczenia urlopowego w zakładach, w których odpowiada ono wysokości odpisu

 • Wynagrodzenie urlopowe dla wypoczywającego pracownika

  ...nadgodziny czy premia ustalana procentowo od wynagrodzenia. Wynagrodzenie ustalone z 3 (lub z 12) miesięcy stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Jeżeli w okresie, z którego ustala się(...) i przedsiębiorców - w okresie objęcia go przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego Wynagrodzenie za urlop oblicza się dzieląc podstawę wymiaru przez...

 • Wysokość odpisu na ZFŚS i świadczenie urlopowe w 2016 r.

  Kolejny już rok odpisy na ZFŚS pozostają w niezmienionych wysokościach. Pociąga to za sobą także pozostawienie na dotychczasowym poziomie wysokości świadczenia urlopowego. Również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli nie został podwyższony. Powyższe kwestie wynikają ze znowelizowanej ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 • TK: Ekwiwalent urlopowy dla nauczycieli - niezgodny z konstytucją

  ...z uczelni śląskich. Mężczyzna był adiunktem, z uczelnią rozstał się we wrześniu 2010 r. za porozumieniem stron. Uczelnia wypłaciła mu wówczas ekwiwalent za 37 dni urlopu - 27 dni urlopu za 2010(...). Ponieważ ani prawo o szkolnictwie wyższym, ani rozporządzenie urlopowe wydane przez MNiSW nie ustalają sposobu obliczenia dni kalendarzowych związanych z niewykorzystanym urlopem, adiunkt uznał, że należy...

 • Pracownik wykorzystywał urlop na przełomie miesięcy, przy czym na początku drugiego z nich otrzymał podwyżkę wynagrodzenia. Czy wynagrodzenie urlopowe należy liczyć osobno dla każdego miesiąca korzystania z urlopu?

 • ... r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.), dalej ustawy. Obwieszczeniem z dnia 19 lutego 2010 r. Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie(...) pracownika w 2010 r. stanowi wynagrodzenie z drugiego półrocza 2009 r. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość...

 • 1. Wysokość odpisu na Fundusz w 2010 r. Na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r....

 • Do kogo po zaległe wynagrodzenie?

  ...- wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie chorobowe i urlopowe czy odprawa pieniężna z tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych - są wypłacane ze środków Funduszu, choć pod określonymi warunkami. Przykładowo, wynagrodzenie za pracę, przestojowe, urlopowe czy chorobowe wypłacane jest za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające: datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo...

 • W 2009 r. wypłaciliśmy pracownikom świadczenia urlopowe, od których pobraliśmy tylko zaliczkę na podatek. Przy okazji kontroli ZUS okazało się, że jako zakład zatrudniający na dzień 1 stycznia 2009 r. 30 osób (w przeliczeniu na pełne etaty) i nietworzący ZFŚS nie mieliśmy prawa w ogóle wypłacać takich świadczeń. Musimy skorygować te wypłaty i potrącić składki ZUS. Jak skorygować podatek dochodowy