• Informacje na temat:

  wynagrodzenie w 2010

Artykuły na temat: wynagrodzenie w 2010
 • Wynagrodzenia w Grecji

  ...dostatnie życie. Najwyższe przeciętne wynagrodzenie w Grecji było w 2009 roku i wyniosło 1838 euro brutto. Jeszcze w pierwszej połowie 2009 roku grecka gospodarka prosperowała poprawnie, przynajmniej na(...) średnich wynagrodzeń. W 2010 roku odnotowano pierwszy spadek przeciętnego wynagrodzenia. Średnia płaca wynosiła wówczas 1767 euro brutto. Od tego czasu zapoczątkowana została tendencja spadkowa...

 • Przeciętne wynagrodzenie w maju wzrosło o 5,4 proc. rok do roku

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2017 r. wyniosło 4390,99 zł - podał w poniedziałek GUS.

 • W ciągu ośmiu lat średnie wynagrodzenie wzrosło o 42 proc.

  Przeciętne wynagrodzenie w 2018 r. wyniosło 4585 zł - podał GUS, publikując wstępne dane. To wzrost o 7 proc. rok do roku i aż 42 proc. więcej niż w 2010 r.

 • Wynagrodzenie za efekty a nie za staż? Związki w Poczcie Polskiej na to nie pozwolą... Dotychczasowy układ zbiorowy obowiązywał od 2010 roku.

 • Wynagrodzenia w Moskwie

  ...poziomu płacy minimalnej ustalonej dla całego kraju. Od 2010 roku płaca minimalna w Moskwie utrzymuje się na poziomie wyższym niż 1000 rubli. Co więcej, płaca minimalna w Moskwie stanowiła w czerwcu 2014(...) kilka miesięcy, co ma dostosować minimalne lokalne wynagrodzenie do wysokiego poziomu cen. Ile może zarobić moskwianin? Analizując grupę 19. wybranych zawodów w Moskwie można zauważyć, że w wielu...

 • Do końca lipca będzie wspólny inkasent wynagrodzeń wykonawców i producentów

  Resort kultury jest przekonany, że do końca bieżącego miesiąca zostanie wybrana jedna organizacja inkasująca wynagrodzenia wykonawców i producentów z tytułu odtwarzania utworów, fonogramów i wideogramów.

 • Wynagrodzenia sędziów piłkarskich w Polsce i Europie

  ...(wzpn.poznan.pl, 2010). Jak widać, rozpoczęcie kariery sędziego jest dość łatwe. Decydują się na to na przykład uczniowie szkół średnich, traktując tę pracę jako weekendowe dorabianie do kieszonkowego. Ile(...) przynajmniej 21 meczów w sezonie. W 2012 roku gazeta "Fakt" podawała, że ich wynagrodzenie podstawowe wynosi przeciętnie 10 000 zł brutto miesięcznie, ponadto otrzymują oni 1500 zł za każde...

 • Najwyższa od dekady siła nabywcza Polaków w sektorze nieruchomości

  Średnie wynagrodzenie daje coraz większe możliwości zakupowe przeciętnemu Kowalskiemu. Jak wynika z raportu Lion's Bank, stać nas na znacznie więcej, niż jeszcze dekadę temu. W roku 2015 zanotowano 60-procentowy wzrost siły nabywczej względem lat sprzed wybuchu kryzysu ekonomicznego.

 • Wynagrodzenia w Niemczech

  ...12,2 proc. Niższe bezrobocie zaobserwowano jedynie wśród Chorwatów, Portugalczyków i Rumunów. Wynagrodzenie realne i nominalne W 2012 roku wynagrodzenie realne w Niemczech wzrosło o 0,5 proc(...) nominalnego i realnego oraz inflacji przedstawiono na wykresie 1. W której branży w Niemczech płacą najlepiej? W 2012 roku średnie, roczne wynagrodzenie w przemyśle i usługach ogółem wynosiło...

 • Kolosalne odprawy w spółkach Skarbu Państwa

  NIK przeprowadziła kontrolę w strategicznych spółkach Skarbu Państwa. W badanym przez urząd okresie zajmowane stanowiska kierownicze opuściło w sumie 1295 osób. Z kontroli wynika, że w latach 2011-2017 badane spółki z tytułu samych tylko odpraw wypłaciły zwalnianym członkom kadry kierowniczej niemal 73 mln zł. W jednej z branych pod lupę firm na 88 dyrektorów zwolniono aż 72. Z tego 41 pracowało krócej niż dwa lata, a 12 osób - mniej niż rok. Zdaniem NIK-u świadczenia wypłacane zwalnianym...