• Informacje na temat:

  wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Artykuły na temat: wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • Brak właściwie prowadzonej ewidencji czasu pracy nie uchroni przed zapłatą za godziny nadliczbowe

  Zatrudniony, który pozywa pracodawcę o zapłatę wynagrodzenia za nadgodziny, musi udowodnić swoje roszczenie. Precyzyjne wykazanie czasu poświęconego na obowiązki służbowe na przestrzeni miesięcy lub lat bywa niemożliwe. Ale nie zamyka to drogi do uzyskania należnej wypłaty.

 • Czas pracy i wynagrodzenie niepełnoetatowca

  Zatrudnienie w ramach stosunku pracy może odbywać się w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Dyskryminowanie pracownika z powodu pracy w niepełnym etacie jest niedopuszczalne. Wykonywanie pracy tylko na część etatu powoduje jednak, że takie świadczenie jak wynagrodzenie za pracę czy czas pracy pracownika ustala się w proporcji do obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.

 • Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowcy zdarza się praca w godzinach nadliczbowych, np. w sobotę. Otrzymuje on co miesiąc ryczałt za godziny nadliczbowe. Czy w takim przypadku należy udzielić mu dodatkowego dnia wolnego bądź wypłacić dodatek za godziny nadliczbowe?

 • Wynagrodzenie urlopowe po podwyżce pensji

  Zgodnie z kodeksową zasadą pracownik przebywając na urlopie wypoczynkowym nie może stracić na wynagrodzeniu.

 • Przewoźniku płacz i płać, czyli o wynagrodzeniach minimalnych w Europie

  ...pamiętać, że do kwoty minimalnego wynagrodzenia nie można wliczyć kwoty za godziny nadliczbowe, czy też dodatku przysługującego za pracę w porze nocnej - zauważa Kamil Wolański, ekspert Ogólnopolskiego(...)Małe firmy przewozowe, choć niezadowolone, muszą dostosować się do realiów rynku. Tym bardziej, że wynagrodzenie minimum to temat numer jeden również w innych krajach Unii Europejskiej. Francja...

 • Wysokość dodatków z tytułu pracy w nadgodzinach

  Okres, w którym wykonywana jest praca poza rozkładem czasu pracy danego pracownika, ma wpływ na wysokość dodatku do wynagrodzenia należnego za tę pracę, o ile nie zostanie ona skompensowana udzieleniem czasu wolnego. Dodatki za nadgodziny mogą wynieść 50 proc. lub 100 proc. wynagrodzenia w zależności od rodzaju przekroczeń.

 • Tak. Jeżeli zaistnieje szczególna potrzeba, pracodawca ma prawo zlecać pracownikom godziny nadliczbowe. Czas pracy w takim trybie jest jednak ograniczony – nie może przekraczać w roku kalendarzowym 150 godzin (przeciętnie w tygodniu 8 godzin, a na dobę 5 godzin). Jednak w regulaminie pracy albo w układzie zbiorowym można określić inną – większą lub mniejszą – liczbę godzin nadliczbowych (może...

 • Ministrowie i wiceministrowie zarabiają za mało

  Ministrowie, a szczególnie podsekretarze stanu zarabiają za mało - ocenił w lutym minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dodał, że pracownicy podlegli ministrom są wynagradzani lepiej od nich.

 • Mój syn wkrótce podejmie pracę za najniższe wynagrodzenie. Słyszałam, że niedawno ono wzrosło. Chciałabym się jednak dowiedzieć, co się do niego wlicza. Synowi będą potrącać z pensji alimenty i raty kredytu, a kwota wolna od potrąceń zależy od minimalnej płacy. Bardzo proszę o wyjaśnienie. Janina, Grodzisk Mazowiecki...

 • Za pracę w nadgodzinach należy się premia lub wolne

  Za pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca ma do wyboru dwie formy rekompensaty - czas wolny albo dodatek do wynagrodzenia. Czasami wybór jest zawężony wyłącznie do wypłaty dodatku, jak ma to miejsce w przypadku nadgodzin z przekroczenia normy średniotygodniowej. Niezależnie jednak od tego, jakiego rodzaju nadgodziny są rekompensowane wypłatą dodatku, zasady jego obliczania są takie same.