• Informacje na temat:

  wyniki finansowe spolek

Artykuły na temat: wyniki finansowe spolek
 • ..., przyczep i nadbudów samochodowych przyniósł swoim inwestorom 87 proc. zwrotu z zainwestowanego kapitału. W porównaniu do roku 2015 spółka podwoiła swoje przychody i zysk netto. Tak dobre wyniki pociągnęły...

 • Pylon - wiodący polski producent wysokiej jakości zestawów oraz obudów głośnikowych, notowany od 2013 roku na rynku NewConnect - odnotował rekordowe w historii spółki wyniki finansowe. Producent zwiększył o ponad połowę przychody ze sprzedaży produktów własnych.

 • Nie we wszystkich państwowych spółkach ścięto królewskie pensje

  Nie wszystkie kontrolowane przez Skarb Państwa spółki dostosowały w terminie wynagrodzenia swoich menedżerów do wymogów nowej ustawy kominowej.

 • Grupa Arctic Paper wypracowała po 2014 roku znacząco lepsze wyniki finansowe niż rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 238,5 mln zł (wzrost o ponad 227 proc.), zysk operacyjny przekroczył 116,6 mln zł (wobec straty na poziomie 151,6 mln zł rok wcześniej), a zysk netto wyniósł 78,2 mln zł (w porównaniu z 152,2 mln straty po 2013 roku). Przychody ze sprzedaży w 2014 roku osiągnęły poziom 3,1 mld zł

 • Zarobki prezesów zarządu w spółkach z branży energetycznej i surowcowej

  ...pracownik. Najmniejsza różnica dotyczy JSW. Prezes zarobił tam niecałe 10 razy więcej niż przeciętny pracownik. W tym miejscu należy przypomnieć, że Energa osiągnęła w zeszłym roku rekordowe wyniki finansowe, a JSW poniosła dużą stratę finansową. Podsumowanie Wynagrodzenia prezesów zarządu spółek giełdowych wzbudzają wiele kontrowersji. Przeciętnego odbiorcę często szokują milionowe kwoty, jakie...

 • Synektik - wiodący dostawca innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej - w 2014 roku narastająco osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 78,7 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 3,6 mln zł.

 • Czy w Polsce prezesom płaci się za wyniki?

  ...podzieliliśmy w podgrupy według wielkości firmy (mierzonej wielkością przychodów), którą zarządzają. Wyniki Jako metodę statystyczną pozwalająca na określenie, czy wynagrodzenie prezesa uzależnione jest od(...) jednej zmiennej rośnie druga. Korelacja ujemna oznacza, że wraz ze wzrostem wartości jednej zmiennej, druga zmienna maleje. Wyniki badania umieszczono w tabeli poniżej. Spółki pogrupowano według...

 • Dansk Supermarked Group, właściciel Netto, podał wyniki finansowe za 2017 rok

  Dansk Supermarked Group, do której należy m.in. Netto, odnotowała w 2017 roku bardzo dobre wyniki wszystkich swoich spółek. Pierwsze roczne sprawozdanie finansowe od czasu ponownego przejęcia firmy przez Salling Foundations wykazuje wzrost zarówno przychodów, jak i zysków. To historyczny moment dla Dansk Supermarked - grupa osiągnęła najwyższy w historii udział w duńskim rynku. W planie są dalsze

 • ​Maszynki do produkcji bankowców. Branża finansowa szkodzi gospodarce?

  ...w niskowzrostowe, ale dobrze zabezpieczone branże, chętniej niż w papiery ryzykowne, ale nawet przynoszące w gospodarce wysoki wzrost". "Wyniki naszych badań i doświadczenia z ostatniego kryzysu finansowego(...) finansowa może zaszkodzić gospodarce. Sedno problemu tkwi w tym, kogo zatrudniają instytucje finansowe. Są to przede wszystkim niezwykle utalentowani pracownicy. Zdolni ludzie pracujący dla wielkich...

 • ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, zamierza kontynuować realizację przyjętej strategii rozwoju, która pozwala jej osiągać coraz lepsze wyniki finansowe. Emitent posiada obecnie bardzo stabilny portfel inwestycyjny i cały czas poszukuje nowych projektów.