• Informacje na temat:

  wypis z księgi wieczystej

Artykuły na temat: wypis z księgi wieczystej
 • .... Księgę wieczystą zakładamy, gdy kupujemy nieruchomość na kredyt, ponieważ bank wymaga, by pożyczka była zabezpieczona tzw. hipoteką, czyli odpowiednim wpisem do księgi wieczystej. Zanim jednak kupimy nieruchomość, sprawdźmy, czy nie ma już ona księgi wieczystej, a jeśli tak, to czy nieruchomość nie jest obciążona pożyczką. Szczególnie zwróćmy wtedy uwagę na tzw. wzmianki i sprawdźmy, której...

 • Kto może poznać treść księgi wieczystej?

  Kto może otrzymać numer księgi wieczystej i w konsekwencji zapoznać się z jej treścią? Dlaczego, szczególnie inwestor zainteresowany zakupem jakiejś nieruchomości, powinien wiedzieć, jakie zapisy znajdują się w poszczególnych działach księgi?

 • Mam mieszkanie własnościowe, które należało do mnie i mojego nieżyjącego męża (zmarł w styczniu 2013). W księdze wieczystej jesteśmy oboje uwzględnieni jako właściciele. Dwoje moich dzieci zrzekło się prawa do mieszkania na moją korzyść. Jak zmienić wpis w księdze? Helena, 50 lat, Chełmno...

 • Mieszkanie bez księgi wieczystej to ryzyko, które może się opłacać

  Nie ma przeszkód prawnych do zakupu nieruchomości, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. W wielu przypadkach będzie to mocna karta przetargowa przy negocjacjach cenowych, ale należy liczyć się z ryzykiem. Home Broker podpowiada, jak to ryzyko zminimalizować.

 • Do wniosku o podział działki skierowanego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta należy dołączyć wstępny plan podziału oraz tytuł prawny (wypis z księgi wieczystej).

 • Znowelizowana ustawa o księgach wieczystych pozwala na prostsze uzyskanie odpisu - bez konieczności wizyty w sądzie. Kwestie wpisywania praw lub zakładania nowych ksiąg pozostają bez zmian.

 • Mój mąż odziedziczył działkę po rodzicach. Nieruchomość nie miała księgi wieczystej, musimy ją założyć. Jak tego dokonać? Czy opłaty są uzależnione od wartości nieruchomości? Bogusława, 56 lat, Warka.

 • Czy każdy budynek musi zostać ujawniony w księdze wieczystej?

  Zgodnie z prawem nie istnieją podstawy do dokonywaniu wpisów w księdze wieczystej budynków, które są trwale związane z gruntem. Warto przywołać wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 2016 r. (sygnatura akt: IV CSK), który zawiera niezwykle istotne rozstrzygnięcie dotyczące zasad ujawniania własności budynków w księdze wieczystej

 • Jeśli chcemy kupić mieszkanie, zawsze najpierw podpisujemy umowę przedwstępną. Gwarantuje nam ona „rezerwację” mieszkania i jednocześnie daje czas dla obu stron na załatwienie wielu formalności – sprzedający może uzyskać brakujące dokumenty (np. wypis z księgi wieczystej, zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach za mieszkanie, zaświadczenie o wymeldowaniu się z lokalu, zebranie rachunków np...

 • Pod koniec 2017 r. w Warszawie wpis do księgi wieczystej można było uzyskać w trzy tygodnie. Dziś trzeba czekać nawet pięć miesięcy. Wszystko przez zmianę nazw ulic.