• Informacje na temat:

  wypowiedzenie oc

Artykuły na temat: wypowiedzenie oc
 • Pracuję w szkole. Obecnie przebywam na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia. Czy po powrocie pracodawca może mi wręczyć wypowiedzenie? Wiesława z Mazowieckiego...

 • Górnicze związki chcą cofnięcia wypowiedzenia porozumienia

  Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zadeklarował w poniedziałek, że działania w ramach planu naprawczego dla Kompanii Węglowej będą ustalane i wdrażane w dialogu ze stroną społeczną. Związkowcy deklarują chęć rozmów, ale liczą, że zarząd spółki wycofa się z wypowiedzenia porozumienia, zawartego pół roku temu ze związkami.

 • Zatrudniłam się w sekretariacie małej firmy, gdzie podpisano ze mną umowę zlecenie na czas określony. Niestety, nagła sytuacja rodzinna zmusiła mnie do zrezygnowania z pracy niemal z dnia na dzień. Szef straszy mnie, że jeśli nie będę dalej współpracować, to zażąda odszkodowania. Czy to możliwe? Eliza z Malborka

 • Prawo pracy przewiduje obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia przez wskazanie jego przyczyny. Ogranicza jednak ten wymóg do umowy na czas nieokreślony, co jest następstwem szczególnej pozycji, jaką cieszy się bezterminowa umowa o pracę. Ponieważ jest to umowa o najmocniejszych gwarancjach zatrudnienia, nie powinna być wypowiadana bez uzasadnionego powodu. Dlatego tak ważne jest prawidłowe sformułowanie zasadnej przyczyny wypowiedzenia. Od oceny, czy pracodawca poprawnie dokonał tej czynności,...

 • ...możliwości wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem. Art. 19, 36 § 1 Kodeksu pracy...

 • Dwa sposoby skrócenia wypowiedzenia

  Długości okresów wypowiedzenia umów o pracę wskazują przepisy Kodeksu pracy. W pewnych okolicznościach możliwe jest jednak skrócenie tych okresów. Przepisy określają dwie podstawy prawne skrócenia okresów wypowiedzenia. W zależności od zastosowanego sposobu skrócenia wypowiedzenia pracownik może mieć prawo do odszkodowania albo go nie mieć.

 • Piątego kwietnia 2016 roku córka dostała wypowiedzenie... Ma 3 miesiące wymówienia. Kiedy zakończy się jej umowa? Czy córka musi pracować aż do jej końca i wykonywać polecenia pracodawcy? – Hanna B. z Pomorza.

 • Kompania Węglowa wycofała się z wypowiedzenia porozumienia z górnikami

  Zarząd Kompanii Węglowej wycofał się w środę z wypowiedzenia porozumienia, gwarantującego górnikom niezmienność zasad wynagradzania przez rok po przekazaniu 11 kopalń KW do nowej spółki. Tym samym gwarancje zawarte w porozumieniu sprzed ponad pół roku zostały utrzymane.

 • ...zawsze od niego. W tym okresie pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – usłyszała. I niedługo potem Agnieszka dostała wypowiedzenie. Jednocześnie w firmie zmieniły się zasady...

 • Kiedy zaczyna się i kończy okres wypowiedzenia?

  Wypowiedzenie umowy o pracę jest zwykłym trybem rozwiązania stosunku pracy, z którego pracodawcy często korzystają w praktyce. Jednym z elementów wypowiedzenia jest jego okres, zróżnicowany w zależności od rodzaju umowy. Przepisy Kodeksu pracy wskazują te okresy, jak również to, kiedy dane wypowiedzenie powinno się zakończyć. Nie stanowią jednak, kiedy rozpoczyna się bieg wypowiedzenia. Kwestia