• Informacje na temat:

  wypowiedzenie stosunku pracy wzór

Artykuły na temat: wypowiedzenie stosunku pracy wzór
 • Czy sporządzić aneks do umowy o pracę po wypowiedzeniu zmieniającym?

  Wypowiedzieliśmy pracownikowi warunki umowy o pracę, które zostały przez niego przyjęte. Czy po upływie okresu wypowiedzenia powinniśmy przygotować aneks do umowy z nowymi postanowieniami dotyczącymi rodzaju pracy i wynagrodzenia?

 • Stres główną przyczyną wypadków w pracy

  Eksperci wskazują, że stres w pracy może być przyczyną zaburzeń psychosomatycznych, spadku koncentracji i popełniania błędów, co w konsekwencji prowadzi do wypadków w środowisku pracy. Stres jest podstawowym czynnikiem ludzkim, będącym bezpośrednią przyczyną około 70 proc. wypadków przy pracy. Prawnicy przestrzegają przed konsekwencjami zaniedbań pracodawców i pracowników w tym obszarze.

 • Co robić, gdy szef łamie prawa pracownicze

  Firmy wykorzystują fakt, że o pracę jest trudno, i za nic mają przepisy kodeksu pracy. Jak postępować, gdy dotknie nas taka sytuacja?

 • Pakiet antykryzysowy z pomocą pracodawcy

  Ustawa ta została w dniu 30 lipca 2009 r. podpisana przez Prezydenta RP. W jej zakresie proponowanych jest wiele zmian w prawie pracy, mających dopomóc pracodawcom znajdującym się w kłopotach(...) pracodawcy, uelastycznieniu czasu pracy oraz dofinansowaniu do przeszkolenia pracowników. Przestojowe z dopłatą Pracodawcy, którzy z powodu przejściowych trudności finansowych zamierzają...

 • ...i instytucjach rynku pracy. Może być też stosowana zamiast lub przed umową o pracę na okres próbny. Ustawa przewiduje pewne ograniczenia zarówno w stosunku do osób, które mogą odbyć praktykę absolwencką(...) praktyczne, okres odbywania praktyki, tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki, wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma być odbywana odpłatnie. Przykładowy wzór...

 • Wszystko o abonamencie medycznym

  ...być na podstawie umów cywilnoprawnych). W rezultacie adresatem usługi medycznej w ramach abonamentu dla pracowników będzie nie tylko osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy, ale również osoba(...) rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi każdego zakładu pracy. Związek między zdrowiem pracowników a ich produktywnością jest oczywisty. Trudno oczekiwać od źle czującego się pracownika nowych pomysłów...

 • Uwaga na nowy wzór świadectwa pracy

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy dotyczące wystawiania świadectw pracy. W tym terminie zaczęło też obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które rozszerzyło zakres informacji podawanych w tym dokumencie o dane związane z wykorzystaniem uprawnień rodzicielskich. Sposób wypełniania świadectwa pracy znajduje się w rozporządzeniu pod wzorem

 • Zatrudnienie na próbę można powtórzyć

  Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca zasad zatrudniania terminowego nie ominęła umów o pracę na okres próbny. Nowe przepisy rozstrzygnęły pewne dylematy, które pojawiały się w praktyce stosowania umowy na próbę. Od 22 lutego 2016 r. ponowne zatrudnienie tej samej osoby na okres próbny nie jest już obarczone ryzykiem naruszenia prawa, pod warunkiem, że dochowa się określonych wymogów.

 • Nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem

  Do końca sierpnia ubiegłego roku zatrudnialiśmy pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (po umowie na okres próbny i dwóch umowach na czas określony, zakończonych kilka lat temu). Czy możemy ponownie zatrudnić tę osobę, a jeśli tak, to na podstawie jakiej umowy o pracę?

 • Raport bieżący nr 23/2019 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE”...