• Informacje na temat:

  wypowiedzenie umowy na czas określony

Artykuły na temat: wypowiedzenie umowy na czas określony
 • Od 22 lutego 2016 zmieniły się okresy wypowiadania umów na czas określony. Obecnie umowę na czas określony można wypowiedzieć tylko wówczas, gdy została...

 • Dwa sposoby skrócenia wypowiedzenia

  Długości okresów wypowiedzenia umów o pracę wskazują przepisy Kodeksu pracy. W pewnych okolicznościach możliwe jest jednak skrócenie tych okresów. Przepisy określają dwie podstawy prawne skrócenia okresów wypowiedzenia. W zależności od zastosowanego sposobu skrócenia wypowiedzenia pracownik może mieć prawo do odszkodowania albo go nie mieć.

 • Zatrudniłam się w sekretariacie małej firmy, gdzie podpisano ze mną umowę zlecenie na czas określony. Niestety, nagła sytuacja rodzinna zmusiła mnie do zrezygnowania z pracy niemal z dnia na dzień. Szef straszy mnie, że jeśli nie będę dalej współpracować, to zażąda odszkodowania. Czy to możliwe? Eliza z Malborka...

 • O zmianie długości wypowiedzenia trzeba informować

  Krótkie wypowiedzenie umowy na czas określony, stosowane niezależnie od tego, na jak długi okres umowa ta została zawarta, powoli odchodzi do przeszłości.

 • Wielkie wypowiadanie umów o pracę na czas określony

  ...​Pracodawcy muszą się szybko zdecydować, co dalej z pracownikami zatrudnionymi na umowy czasowe. Zwłaszcza jeżeli chcą takie umowy rozwiązać, zanim z mocy prawa zostaną one przekształcone w umowy na czas nieokreślony.

 • Kiedy nie trzeba uzasadniać wypowiedzenia umowy o pracę?

  Wypowiedzenie umowy o pracę jest podstawowym trybem rozwiązania stosunku pracy. Dla swojej ważności nie potrzebuje wystąpienia szczególnie ważnej przyczyny zwolnienia. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu (jak też o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia) powinno nastąpić na piśmie. Na pracodawcy ciąży również obowiązek wskazania przyczyny wypowiedzenia, jednak nie dotyczy on

 • Zwalniając pracownika pracodawca musi wcześniej wypowiedzieć umowę o pracę. To samo dotyczy pracownika, który sam chce odejść. Jeśli ma umowę na czas nie- określony, a pracował w firmie krócej niż(...) próbnym dłuższym niż 2 tyg. – tydzień, przy 3-miesięcznym – 2 tyg. Przy umowie na czas określony dłuższy niż pół roku okres wypowiedzenia to 2 tyg. (o ile taki zapis jest w umowie). Przy umowie na...

 • ZUS od wypłat dokonanych pracownikowi w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

  Wypowiedzenie umowy o pracę to inaczej jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron umowy, które powoduje, że po upływie okresu wypowiedzenia następuje rozwiązanie umowy o pracę. Zasadniczo w okresie tym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a także innych świadczeń pieniężnych. Czy każde z nich jest oskładkowane?

 • Koniec z wiecznymi umowami na czas określony?

  Koniec z umowami na czas określony, podpisywanymi z pracownikiem wiele razy bez żadnej nadziei na stałe zatrudnienie. Rząd chce, by pracodawca mógł takie czasowe umowy zawierać na nie dłużej niż trzy lata - włącznie z okresem próbnym.

 • Zatrudnienie terminowe po zmianach

  Od 22 lutego 2016 r. umowy na czas określony będą zawierane na zupełnie nowych zasadach. Wiele rozwiązań prawnych dotyczących tych umów, jak chociażby przekształcenie trzeciej z rzędu umowy na czas określony w umowę bezterminową, odejdzie do przeszłości. Zamiast tego pojawią się nowe regulacje, dotychczas nieznane na gruncie prawa pracy.