• Informacje na temat:

  wypowiedzenie umowy o pracę druk

Artykuły na temat: wypowiedzenie umowy o pracę druk
 • Wypowiedzenie umowy o pracę - sprawdź swoje prawa

  ...czas tego wypowiedzenia. Zależy on od okresu pracy u tego pracodawcy i od rodzaju twojej umowy o pracę (art. 36 par. 1 k.p.). Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony: 2 tygodnie, jeżeli byłaś(...) się od wypowiedzenia umowy o pracę jest 7 dni, licząc od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę. Tylko gdy zwolnienie jest dyscyplinarne – pozew można złożyć w dłuższym terminie, tj. 14 dni...

 • Nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem

  Do końca sierpnia ubiegłego roku zatrudnialiśmy pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (po umowie na okres próbny i dwóch umowach na czas określony, zakończonych kilka lat temu). Czy możemy ponownie zatrudnić tę osobę, a jeśli tak, to na podstawie jakiej umowy o pracę?

 • Potwierdzenie pracownikowi zmiany okresu wypowiedzenia

  ...poinformować pracownika o zmianach warunków zatrudnienia.Zgodnie z art. 29 § 1 K.p., umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności: rodzaj(...). Wymienione wyżej elementy umowy zostały uznane przez ustawodawcę za obowiązkowe. Podawanie w umowie o pracę obowiązującego pracownika okresu wypowiedzenia nie jest natomiast konieczne. Nie znaczy to jednak, że...

 • Wykonywanie pracy etatowej musi odbywać się w ramach określonych systemów i rozkładów czasu pracy. Obowiązek ich ustalenia ciąży na każdym pracodawcy, bez względu na stan zatrudnienia w jego firmie. Liczba pracowników nie ma też wpływu na stosowanie przewidzianych w Kodeksie pracy systemów i rozkładów czasu pracy, mogą z nich bowiem korzystać zarówno mali, jak i więksi pracodawcy. Liczebność załogi decyduje natomiast - w przypadku pracodawcy pozabudżetowego - o sposobie wprowadzania...

 • Jeśli dostaniemy wypowiedzenie umowy o pracę, mamy zagwarantowane przepisami prawa. Wyjaśniamy, jakie obowiązki w takiej sytuacji ma pracodawca.

 • Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi M., prezesowi jednej ze spółek zajmujących się działalnością deweloperską.

 • Poprawi się sytuacja osób, które podpisały kilkuletnie terminowe umowy o pracę. Powody do zadowolenia będą też mieli pracownicy zatrudniani na godziny. Tekst: Iwona Krawczyk...

 • Wyrzuceni poza system emerytalny. Artyści na starość będą przymierać głodem

  Wyrzuciliśmy twórców poza system emerytalny, ale oni sobie na tym marginesie poradzą. Kłopoty zaczną się, kiedy się zestarzeją i zniedołężnieją.

 • Pomoc na dokształcanie niekiedy do zwrotu

  ...pracodawca nie może domagać się zwrotu dofinansowania w razie wypowiedzenia przez niego umowy o pracę, rozwiązania umowy w drodze porozumienia stron czy z upływem czasu, na który była zawarta. Należy też(...) przyznanych mu świadczeń dodatkowych. Okres odpracowania jest ustawowo ograniczony - może wynieść maksymalnie 3 lata od ukończenia dokształcania. Wzór umowy szkoleniowej dostępny jest w serwisie...

 • ...}}--> Zwolnienie nie chroni przed utratą pracy W okresie, kiedy przebywasz na chorobowym, pracodawca nie może rozwiązać z tobą umowy o pracę. Od tej reguły są jednak wyjątki(...) poinformowana o rozwiązaniu z tobą umowy o pracę, a wieczorem poszłaś do lekarza i wzięłaś zwolnienie (na cały ten dzień), nie cofniesz już wręczonego wypowiedzenia. Gdy twój zakład pracy upadnie lub...