• Informacje na temat:

  wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika wzór

Artykuły na temat: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika wzór
 • Czy sporządzić aneks do umowy o pracę po wypowiedzeniu zmieniającym?

  Wypowiedzieliśmy pracownikowi warunki umowy o pracę, które zostały przez niego przyjęte. Czy po upływie okresu wypowiedzenia powinniśmy przygotować aneks do umowy z nowymi postanowieniami dotyczącymi rodzaju pracy i wynagrodzenia?

 • Uwaga na nowy wzór świadectwa pracy

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy dotyczące wystawiania świadectw pracy. W tym terminie zaczęło też obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które rozszerzyło zakres informacji podawanych w tym dokumencie o dane związane z wykorzystaniem uprawnień rodzicielskich. Sposób wypełniania świadectwa pracy znajduje się w rozporządzeniu pod wzorem tego dokumentu.

 • Umowa o pracę: Na co zwrócić uwagę?

  Wielu pracowników nie znając prawa pracy podpisuje umowy, które są nie tylko niezgodne z prawe, ale działają także na jego niekorzyść.

 • Nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem

  Do końca sierpnia ubiegłego roku zatrudnialiśmy pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (po umowie na okres próbny i dwóch umowach na czas określony, zakończonych kilka lat temu). Czy możemy ponownie zatrudnić tę osobę, a jeśli tak, to na podstawie jakiej umowy o pracę?

 • 5,2 mln Polaków na umowach terminowych. Co trzeci Polak drży, że szef nie przedłuży mu kontraktu

  To rekord. Już 5,2 mln osób jest zatrudnionych na umowach, które najsłabiej wiążą ich z pracodawcami. Przyspieszenie rozwoju gospodarczego nie hamuje wzrostu nietrwałych umów o pracę. Tendencja jest stała: w angażu jest data jego zakończenia.

 • Zatrudnienie na próbę można powtórzyć

  Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca zasad zatrudniania terminowego nie ominęła umów o pracę na okres próbny. Nowe przepisy rozstrzygnęły pewne dylematy, które pojawiały się w praktyce stosowania umowy na próbę. Od 22 lutego 2016 r. ponowne zatrudnienie tej samej osoby na okres próbny nie jest już obarczone ryzykiem naruszenia prawa, pod warunkiem, że dochowa się określonych wymogów.

 • Wydaje ci się, że skoro pracujesz, to jesteś pracownikiem? Niekoniecznie. Pracownikiem jest tylko zatrudniony na podstawie umowy o pracę (powołania, wyboru,...

 • Raport bieżący nr 23/2019 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE”...

 • Pomoc na dokształcanie niekiedy do zwrotu

  Jednym z ogólnych obowiązków pracodawcy jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Przejawem realizacji tego obowiązku może być wsparcie materialne dla dokształcającego się pracownika. W niektórych sytuacjach pracownik musi się jednak liczyć z obowiązkiem zwrotu tej pomocy.

 • Wszyscy będą pracować na czas nieokreślony

  Długie okresy próbne przed zawarciem stałego kontraktu o pracę mają zastąpić umowy na czas określony, które są nadużywane przez firmy.