• Informacje na temat:

  wypowiedzenie umowy przez pracownika kodeks pracy

Artykuły na temat: wypowiedzenie umowy przez pracownika kodeks pracy
 • Wolne na wypowiedzeniu na szukanie pracy

  Wypowiedzenie umowy może nastąpić z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. Jeżeli czynności tej dokonuje pracodawca, wówczas pracownik w okresie wypowiedzenia otrzymuje prawo do skorzystania z dwóch dni wolnego. Celem tego uprawnienia jest umożliwienie pracownikowi podjęcia starań o znalezienie nowego zajęcia.

 • Świadczenie pracy na wypowiedzeniu zależy od pracodawcy

  W dniu 22 lutego 2016 r. weszło w życie wiele nowych regulacji Kodeksu pracy. Wśród nich znalazł się przepis dotyczący zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Kodeksowe(...) resortu pracy.

 • Zatrudniłam się w sekretariacie małej firmy, gdzie podpisano ze mną umowę zlecenie na czas określony. Niestety, nagła sytuacja rodzinna zmusiła mnie do zrezygnowania z pracy niemal z dnia na dzień. Szef straszy mnie, że jeśli nie będę dalej współpracować, to zażąda odszkodowania. Czy to możliwe? Eliza z Malborka...

 • Dwa sposoby skrócenia wypowiedzenia

  Długości okresów wypowiedzenia umów o pracę wskazują przepisy Kodeksu pracy. W pewnych okolicznościach możliwe jest jednak skrócenie tych okresów. Przepisy określają dwie podstawy prawne skrócenia okresów wypowiedzenia. W zależności od zastosowanego sposobu skrócenia wypowiedzenia pracownik może mieć prawo do odszkodowania albo go nie mieć.

 • Zmiany w kodeksie pracy. Rewolucja w przepisach dotyczących wypowiadania umów o pracę

  Lada dzień komisja kodyfikacyjna prawa pracy przedstawi długo wyczekiwany projekt nowego kodeksu pracy. Już wiemy, że prawdziwa rewolucja nastąpi w przepisach dotyczących wypowiadania umów o pracę. Prawdopodobnie czeka nas koniec zwolnień w kilka minut. A dla małych firm – możliwość wykupu od niewygodnych relacji z pracownikami.

 • Prawo pracy przewiduje obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia przez wskazanie jego przyczyny. Ogranicza jednak ten wymóg do umowy na czas nieokreślony, co jest następstwem szczególnej pozycji, jaką(...) sformułowanie zasadnej przyczyny wypowiedzenia. Od oceny, czy pracodawca poprawnie dokonał tej czynności, często zależy wynik sprawy w sądzie pracy.

 • Nowy Kodeks pracy: Kobiety w ciąży będą gorzej chronione

  Pracę straci ciężarna mająca umowę na zastępstwo albo pracująca w firmie zatrudniającej do 10 osób. Pracodawca zwolni również pracownika w trakcie urlopu i choroby. Bezpiecznej posady nie zagwarantują też nowe umowy: sezonowa, dorywcza i nieetatowa.

 • Kiedy zaczyna się i kończy okres wypowiedzenia?

  Wypowiedzenie umowy o pracę jest zwykłym trybem rozwiązania stosunku pracy, z którego pracodawcy często korzystają w praktyce. Jednym z elementów wypowiedzenia jest jego okres, zróżnicowany w zależności od rodzaju umowy. Przepisy Kodeksu pracy wskazują te okresy, jak również to, kiedy dane wypowiedzenie powinno się zakończyć. Nie stanowią jednak, kiedy rozpoczyna się bieg wypowiedzenia. Kwestia

 • Nowe zasady zatrudnienia w oparciu o umowę na czas określony i zmiany w obowiązujących okresach wypowiedzenia - to tylko wybrane zapisy nowelizacji Kodeksu pracy, które zaczną obowiązywać od 2016 roku.

 • Uchylenie ochrony przed wypowiedzeniem

  Warunki zatrudnienia ustalone w treści umowy o pracę mogą zostać zmienione w drodze jednostronnej czynności pracodawcy, poprzez ich wypowiedzenie. Prawo pracy gwarantuje pracownikowi ochronę przed taką zmianą na zasadach zbliżonych do ochrony przed wypowiedzeniem całkowitym. Tylko w nielicznych przypadkach ulega ona uchyleniu lub ograniczeniu.