• Informacje na temat:

  wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron

Artykuły na temat: wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron
 • ...« Nawet umowa zlecenie zawarta na czas określony może zostać w dowolnym czasie wypowiedziana przez każdą ze stron. W przypadku umowy odpłatnej – a zapewne taka została podpisana w tym przypadku(...) następuje ono z chwilą złożenia odpowiedniego oświadczenia. Jednak strony umowy mogą określić konkretny termin wypowiedzenia i wtedy takie ustalenia obowiązują. Jeśli w umowie nie wyznaczono terminu...

 • Sejm za wypowiedzeniem umów o ochronie inwestycji z 12 krajami UE

  Sejm przyjął w zeszły czwartek ustawy upoważniające prezydenta do wypowiedzenia porozumień dotyczących popierania i wzajemnej ochrony inwestycji między Polską, a 12 krajami UE - m.in. Grecją, Hiszpanią czy Wielką Brytanią. Ustawy wyrażają zgodę na dokonanie przez prezydenta wypowiedzenia umów między Polską, a: Grecją, Hiszpanią, Finlandią, Niemcami, Bułgarią, Wielką Brytanią i Irlandią Północną, Austrią, Litwą, Chorwacją, Węgrami, Szwecją i Łotwą.

 • Polubowne rozstanie z pracownikiem przynosi obopólne korzyści: pracodawca buduje pozytywny wizerunek, pracownik nie pali za sobą mostów. Stosunek pracy warto zakończyć w trybie "za porozumieniem", niezależnie od tego, po której stronie leży przyczyna ustania współpracy.

 • Dwa sposoby skrócenia wypowiedzenia

  Długości okresów wypowiedzenia umów o pracę wskazują przepisy Kodeksu pracy. W pewnych okolicznościach możliwe jest jednak skrócenie tych okresów. Przepisy określają dwie podstawy prawne skrócenia okresów wypowiedzenia. W zależności od zastosowanego sposobu skrócenia wypowiedzenia pracownik może mieć prawo do odszkodowania albo go nie mieć.

 • Jeżeli chcemy szybko odejść z firmy (bo mamy np. inną pracę) lub w grę wchodzi zwolnienie dyscyplinarne i zgadzamy się z zarzutami szefa, warto zgodzić się na rozwią zanie umowy za porozumieniem stron, które zaproponuje pracodawca. Ale nie zawsze jest to dobry wybór. Np. gdy grozi nam dyscyplinarka, ale uważamy, że zarzuty są niesłuszne, lepiej podpisać wypowiedzenie umowy o pracę. Tylko...

 • Raport bieżący nr 37/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając...

 • ...umowy za porozumieniem stron. WAŻNE! Jeśli godzimy się na „porozumienie stron”, dopilnujmy, by w wypowiedzeniu była podana przyczyna leżąca po stronie pracodawcy. Dzięki temu już w ciągu 7 dni po(...) okres wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy pracownika?” Już nie! Obecnie są takie same długości okresów wypowiedzenia zarówno dla osób zatrudnionych na umowach o pracę na czas nieokreślony, jak i tych...

 • Raport bieżący nr 44/2018 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd POLMED SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim informuje, że...

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - sprawdź swoje prawa

  ..., kłopoty finansowe). Jeśli w takiej sytuacji szef zaproponuje ci rozstanie za porozumieniem stron, i zgodzisz się – tracisz większość praw przysługujących zwalnianej osobie, np. nie będziesz mogła iść(...) czas tego wypowiedzenia. Zależy on od okresu pracy u tego pracodawcy i od rodzaju twojej umowy o pracę (art. 36 par. 1 k.p.). Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony: 2 tygodnie, jeżeli byłaś...

 • Uchylenie ochrony przed wypowiedzeniem

  Warunki zatrudnienia ustalone w treści umowy o pracę mogą zostać zmienione w drodze jednostronnej czynności pracodawcy, poprzez ich wypowiedzenie. Prawo pracy gwarantuje pracownikowi ochronę przed taką zmianą na zasadach zbliżonych do ochrony przed wypowiedzeniem całkowitym. Tylko w nielicznych przypadkach ulega ona uchyleniu lub ograniczeniu.