• Informacje na temat:

  wypowiedzenie umowy za wypowiedzeniem wzór

Artykuły na temat: wypowiedzenie umowy za wypowiedzeniem wzór
 • Czy sporządzić aneks do umowy o pracę po wypowiedzeniu zmieniającym?

  Wypowiedzieliśmy pracownikowi warunki umowy o pracę, które zostały przez niego przyjęte. Czy po upływie okresu wypowiedzenia powinniśmy przygotować aneks do umowy z nowymi postanowieniami dotyczącymi rodzaju pracy i wynagrodzenia?

 • Uwaga na nowy wzór świadectwa pracy

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy dotyczące wystawiania świadectw pracy. W tym terminie zaczęło też obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które rozszerzyło zakres informacji podawanych w tym dokumencie o dane związane z wykorzystaniem uprawnień rodzicielskich. Sposób wypełniania świadectwa pracy znajduje się w rozporządzeniu pod wzorem tego dokumentu.

 • Nawet po podpisaniu umowy i po wyjściu akwizytora z naszego domu nie jesteśmy bezbronni. Jak wybrnąć? To...

 • Nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem

  Do końca sierpnia ubiegłego roku zatrudnialiśmy pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (po umowie na okres próbny i dwóch umowach na czas określony, zakończonych kilka lat temu). Czy możemy ponownie zatrudnić tę osobę, a jeśli tak, to na podstawie jakiej umowy o pracę?

 • Umowa o pracę: Na co zwrócić uwagę?

  Wielu pracowników nie znając prawa pracy podpisuje umowy, które są nie tylko niezgodne z prawe, ale działają także na jego niekorzyść.

 • Raport bieżący nr 44/2016 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki InPost SA ("Emitent”) informuje, iż dnia 7 listopada...

 • Adresy oraz telefony legalnie działających agencji pracy tymczasowej znajdziesz na: www.kraz.praca.gov.pl. Z agencją podpiszesz umowę o pracę tylko na czas określony (przykładowy wzór umowy poniżej(...) za pozew musisz zapłacić 5 proc. kwoty, jakiej będziesz żądać od agencji). Po podpisaniu umowy z agencją zostaniesz oddelegowana do firmy, która potrzebuje tymczasowych pracowników, np. do biura...

 • 10 kwestii, o których trzeba pamiętać, podpisując umowę najmu

  Wrzesień to okres szaleńczych poszukiwań mieszkań na wynajem. Lion's Bank podpowiada, jak w tym szale nie stracić głowy i uniknąć błędów, które w mogą nas sporo kosztować.

 • 5,2 mln Polaków na umowach terminowych. Co trzeci Polak drży, że szef nie przedłuży mu kontraktu

  W III kw. 2014 r. ponad 3,6 mln pracowników miało umowy na czas określony - wynika z badań aktywności ekonomicznej ludności prowadzonych przez GUS. Nigdy wcześniej nie było tak dużej ich liczby. Obok nich, jak szacuje DGP, ok. 1,6 mln osób podpisało zlecenia lub umowy o dzieło. W sumie ponad 5,2 mln ma zajęcie, które słabo wiąże ich z pracodawcą. Przykładowo wypowiedzenie takiego angażu trwa...

 • Zatrudnienie na próbę można powtórzyć

  Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca zasad zatrudniania terminowego nie ominęła umów o pracę na okres próbny. Nowe przepisy rozstrzygnęły pewne dylematy, które pojawiały się w praktyce stosowania umowy na próbę. Od 22 lutego 2016 r. ponowne zatrudnienie tej samej osoby na okres próbny nie jest już obarczone ryzykiem naruszenia prawa, pod warunkiem, że dochowa się określonych wymogów.