• Informacje na temat:

  wypowiedzenie umowy zlecenia

Artykuły na temat: wypowiedzenie umowy zlecenia
 • ...jednoznacznie określone. Uznaje się, że obejmuje ono np. chorobę lub zmianę sytuacji życiowej – w tym miejsca zamieszkania. « Kodeks nie reguluje terminu wypowiedzenia umowy zlecenia. Stąd uznaje się, że(...)« Nawet umowa zlecenie zawarta na czas określony może zostać w dowolnym czasie wypowiedziana przez każdą ze stron. W przypadku umowy odpłatnej – a zapewne taka została podpisana w tym przypadku...

 • Raport bieżący nr 28/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd GetBack S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wypowiedział...

 • ..., poszedł do prawnika spytać, czy wypowiedzenie mu umowy-zlecenia było zgodne z prawem. – Najchętniej skierowałbym sprawę do Sądu Pracy – powiedział prawnikowi. – Niestety, nie może pan tego zrobić – tenże odpowiedział – ponieważ kwestię umów-zlecenia nie reguluje Kodeks Pracy, ale Kodeks Cywilny, bo przedmiotem tego typu umowy jest wykonanie określonej czynności prawnej. Wypowiedzenie umowy jest...

 • Raport bieżący nr 44/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. W nawiązaniu do opublikowanego dnia 5 czerwca 2017 r. raportu bieżącego...

 • Umowa-zlecenia to umowa cywilnoprawna. Nie przysługują ci wówczas uprawnienia pracownicze wynikające z Kodeksu pracy (prawo do...

 • Zatrudnienie terminowe po zmianach

  Od 22 lutego 2016 r. umowy na czas określony będą zawierane na zupełnie nowych zasadach. Wiele rozwiązań prawnych dotyczących tych umów, jak chociażby przekształcenie trzeciej z rzędu umowy na czas określony w umowę bezterminową, odejdzie do przeszłości. Zamiast tego pojawią się nowe regulacje, dotychczas nieznane na gruncie prawa pracy.

 • Umowy zlecenia oskładkowane od 2016 roku

  ...​Umowy zlecenia będą oskładkowane od 2016 roku? Tego chce sejmowa podkomisja stała ds. prawa pracy.

 • Raport bieżący nr 37/2016 Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń...

 • Rodzaj umowy zawartej z cudzoziemcem, który uzyskał kolejne zezwolenie na pracę w Polsce

  ..., wykonywanie innej pracy zarobkowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej (art. 758-764 9 K.c.), umowy zlecenia (art. 734-751 K.c.), umowy(...)Jeśli strony umowy o pracę nie wskażą innego prawa właściwego do zawieranej umowy o pracę, obowiązują przepisy polskiego Kodeksu pracy, co oznacza konieczność podpisania kolejnej umowy na czas...

 • Raport bieżący nr 81/2017 Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. W odniesieniu do raportu bieżącego nr 28/2017 ("Raport”) opublikowanego...