• Informacje na temat:

  wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Artykuły na temat: wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Kiedy chcą ci zmienić warunki pracy

  .... – A jeśli się nie zgodzę? – Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy będzie traktowane podobnie jak zwykłe wypowiedzenie umowy o pracę. art. 42 Kodeksu pracy...

 • Górnicze związki chcą cofnięcia wypowiedzenia porozumienia

  Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zadeklarował w poniedziałek, że działania w ramach planu naprawczego dla Kompanii Węglowej będą ustalane i wdrażane w dialogu ze stroną społeczną. Związkowcy deklarują chęć rozmów, ale liczą, że zarząd spółki wycofa się z wypowiedzenia porozumienia, zawartego pół roku temu ze związkami.

 • ..., pracodawca musi uzasadnić wypowiedzenie zmieniające (np. zmniejszenie produkcji). Jeśli masz umowę na czas określony, szef nie musi podawać powodów zmiany warunków pracy i płacy. Kto jest chroniony Nie(...). 2. Jeśli pracownik nie zgadza się na nowe, mniej korzystne warunki pracy i płacy, musi powiadomić o tym swojego pracodawcę. Oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków trzeba złożyć na piśmie...

 • Uchylenie ochrony przed wypowiedzeniem

  Warunki zatrudnienia ustalone w treści umowy o pracę mogą zostać zmienione w drodze jednostronnej czynności pracodawcy, poprzez ich wypowiedzenie. Prawo pracy gwarantuje pracownikowi ochronę przed taką zmianą na zasadach zbliżonych do ochrony przed wypowiedzeniem całkowitym. Tylko w nielicznych przypadkach ulega ona uchyleniu lub ograniczeniu.

 • ...przyjmuje się, że zatrudniony wyraża zgodę na zmianę). Od wypowiedzenia warunków zatrudnienia można odwołać się do sądu pracy. Sąd zbada, czy wypowiedzenie było zasadne i czy nie miało na celu pozbycie się(...) 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Taki okres ochronny dotyczy także możliwości wręczania pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy. Oznacza to, że co do zasady...

 • Kompania Węglowa nie wycofa się z wypowiedzenia umowy ze związkami

  - Bez porozumienia zakończyły się środowe rozmowy górniczych związków z zarządem Kompanii Węglowej. Po spotkaniu podano, że spółka nie wycofa się z wypowiedzenia porozumienia, które gwarantowało górnikom niezmienność warunków pracy i płacy przez rok po przeniesieniu kopalń do nowej spółki.

 • Potwierdzenie pracownikowi zmiany okresu wypowiedzenia

  ...poinformować pracownika o zmianach warunków zatrudnienia.Zgodnie z art. 29 § 1 K.p., umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności: rodzaj pracy,   miejsce wykonywania pracy,   wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,   wymiar czasu pracy,   termin rozpoczęcia pracy...

 • Jak powierzyć pracownikowi dodatkowe obowiązki?

  W trakcie zatrudnienia zakres obowiązków danego pracownika może ulegać modyfikacjom. W zależności od potrzeb zakładu pracy pracodawca może go aktualizować, dokładając obowiązków lub uchylając niektóre z nich. Procedura wprowadzania takich zmian może być mniej lub bardziej sformalizowana, w zależności od przyjętego przez pracodawcę trybu postępowania.

 • Czy sporządzić aneks do umowy o pracę po wypowiedzeniu zmieniającym?

  Wypowiedzieliśmy pracownikowi warunki umowy o pracę, które zostały przez niego przyjęte. Czy po upływie okresu wypowiedzenia powinniśmy przygotować aneks do umowy z nowymi postanowieniami dotyczącymi rodzaju pracy i wynagrodzenia?

 • Na kilka lat przed emeryturą większa trwałość etatu

  Generalnie pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Pracownicy w wieku przedemerytalnym korzystają z tej ochrony w dość szerokim zakresie. Wprawdzie dotyczy ona tylko wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, ale uchylenie jej następuje w nielicznych przypadkach.