• Informacje na temat:

  wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Artykuły na temat: wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • Kiedy chcą ci zmienić warunki pracy

  .... – A jeśli się nie zgodzę? – Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy będzie traktowane podobnie jak zwykłe wypowiedzenie umowy o pracę. art. 42 Kodeksu pracy...

 • Górnicze związki chcą cofnięcia wypowiedzenia porozumienia

  Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zadeklarował w poniedziałek, że działania w ramach planu naprawczego dla Kompanii Węglowej będą ustalane i wdrażane w dialogu ze stroną społeczną. Związkowcy deklarują chęć rozmów, ale liczą, że zarząd spółki wycofa się z wypowiedzenia porozumienia, zawartego pół roku temu ze związkami.

 • ..., pracodawca musi uzasadnić wypowiedzenie zmieniające (np. zmniejszenie produkcji). Jeśli masz umowę na czas określony, szef nie musi podawać powodów zmiany warunków pracy i płacy. Kto jest chroniony Nie(...). 2. Jeśli pracownik nie zgadza się na nowe, mniej korzystne warunki pracy i płacy, musi powiadomić o tym swojego pracodawcę. Oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków trzeba złożyć na piśmie...

 • Uchylenie ochrony przed wypowiedzeniem

  Warunki zatrudnienia ustalone w treści umowy o pracę mogą zostać zmienione w drodze jednostronnej czynności pracodawcy, poprzez ich wypowiedzenie. Prawo pracy gwarantuje pracownikowi ochronę przed taką zmianą na zasadach zbliżonych do ochrony przed wypowiedzeniem całkowitym. Tylko w nielicznych przypadkach ulega ona uchyleniu lub ograniczeniu.

 • ...przyjmuje się, że zatrudniony wyraża zgodę na zmianę). Od wypowiedzenia warunków zatrudnienia można odwołać się do sądu pracy. Sąd zbada, czy wypowiedzenie było zasadne i czy nie miało na celu pozbycie się(...) 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Taki okres ochronny dotyczy także możliwości wręczania pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy. Oznacza to, że co do zasady...

 • Kompania Węglowa nie wycofa się z wypowiedzenia umowy ze związkami

  - Bez porozumienia zakończyły się środowe rozmowy górniczych związków z zarządem Kompanii Węglowej. Po spotkaniu podano, że spółka nie wycofa się z wypowiedzenia porozumienia, które gwarantowało górnikom niezmienność warunków pracy i płacy przez rok po przeniesieniu kopalń do nowej spółki.

 • Potwierdzenie pracownikowi zmiany okresu wypowiedzenia

  ...poinformować pracownika o zmianach warunków zatrudnienia.Zgodnie z art. 29 § 1 K.p., umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności: rodzaj pracy,   miejsce wykonywania pracy,   wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,   wymiar czasu pracy,   termin rozpoczęcia pracy...

 • Na kilka lat przed emeryturą większa trwałość etatu

  Generalnie pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Pracownicy w wieku przedemerytalnym korzystają z tej ochrony w dość szerokim zakresie. Wprawdzie dotyczy ona tylko wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, ale uchylenie jej następuje w nielicznych przypadkach.

 • Czy sporządzić aneks do umowy o pracę po wypowiedzeniu zmieniającym?

  Wypowiedzieliśmy pracownikowi warunki umowy o pracę, które zostały przez niego przyjęte. Czy po upływie okresu wypowiedzenia powinniśmy przygotować aneks do umowy z nowymi postanowieniami dotyczącymi rodzaju pracy i wynagrodzenia?

 • Ochrona przedemerytalna z pewnymi wyjątkami

  Ochrona przedemerytalna przysługująca pracownikom w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Nie ma ona jednak charakteru bezwzględnego.Wiele instrumentów rynku pracy skierowanych jest do młodych lub starszych pracowników. Zatrudnienie młodych wspierane jest różnymi programami umożliwiającymi im zdobycie doświadczenia zawodowego. Starszych chronią przepisy Kodeksu pracy, których celem